Uppåt för företagsklimatet i Aneby kommun

Företagsklimatet i Aneby kommun fortsätter stiga uppåt. Resultatet från årets enkätundersökning som genomförs av Svenskt Näringsliv har nyligen presenterats. Det sammanfattande betyget för Aneby landar på 4,0. Betygen sätts på en skala mellan ett och sex där 3 är godtagbart och 4 är bra. Rikssnittet ligger på 3,4.

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen och för andra året i rad stiger det sammanfattande betyget i Aneby. Aneby får betyget 4,0 vilket står sig starkt i jämförelse med riket. Totalt i landet finns 31 kommuner som får betyget 4,0 eller högre, fem av dessa kommuner finns i Jönköpings län. Det skapar goda förutsättningar för hela länet att växa, för att nya företag ska starta och etableras, men också för att befintliga företag ska utvecklas och kunna vara konkurrenskraftiga.

- Det är ett riktigt fint resultat som ger oss ett kvitto på kommunens företagsfrämjande arbete är rätt. 2019 antog kommunfullmäktige en ny näringslivsstrategi som togs fram i samverkan med det lokala näringslivet och jag är övertygad om att näringslivsstrategin är en del av det resultat vi nu kan se. Vi behöver dock bli vassare på samarbetet mellan skola och näringsliv, i den delen ligger vi lite sämre till säger, Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande.

Det pågår ett målmedvetet arbete för att på olika sätt stärka företagsklimatet i kommunen. Bland annat genomförs regelbundna företagsbesök där kommundirektör och kommunstyrelsens presidie deltar, företagarfrukostar, nätverksträffar och mässor. I pandemitider har de fysiska träffarna ersatts av både digitala möten och personliga telefonsamtal. I dagarna har till exempel ett 50-tal företagare blivit uppringda av kommunledning och kommunstyrelsens presidie för ett samtal om nuläget och hur man ser på framtiden.

- Tillsammans med de aktivitetet som genomförs har vi också beslutat om efterdebitering av tillsyn enligt miljöbalken, något som verligen har uppskattats. En hög servicenivå med ett professionellt bemötande, god dialog och snabb hantering av ärenden är viktiga faktorer som bygger förtroende och skapar nöjdhet. För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som de flesta nya jobb skapas, avslutar Allen.

Här kan du ta del av enkätresultatet:

Aneby (foretagsklimat.se)