Positiva till en etablering av kriminalvården i kommunen

Under våren har Kriminalvården presenterat en reviderad platskapacitetsrapport för åren 2021–2030 vad gäller platsbehov inom häkten och anstalter. I rapporten framgår att Kriminalvården planerar för en utökning med cirka 3 400 fasta platser inom tio år, varav 900 i häkte och 2 500 i anstalt. Nyligen aviserade myndigheten att en nyetablering av anstalt med säkerhetsklass 2 planeras inom region Öst, den region vilken Aneby kommun ingår i. När kriminalvården är i behov av att utöka antalet fängelseplatser vill Alliansen i Aneby bidra till utvecklingen genom att möjliggöra en etablering i Aneby kommun.

Alliansen i Aneby konstaterar att en etablering av fängelse i Aneby kommun skulle ha en stor positiv inverkan på kommunens utveckling och framtid, både vad gäller nya arbetstillfällen, kompetensförsörjning, inflyttning och infrastruktursatsningar. Alliansen i Aneby har därför lämnat in en intresseanmälan till Kriminalvården i syfte att kunna inleda dialog med myndigheten. Kommunstyrelsen kommer formellt att godkänna intresseanmälan i augusti.

- Det här är definitivt en intressant fråga att jobba vidare med. En statlig etablering i Aneby kommun skulle betyda oerhört mycket för kommunens utvecklingsmöjligheter. Det finns så klart ett antal frågor som vi måste fördjupa oss i, men en etablering i Aneby kommun skulle helt klart vara både positivt och värdefullt för kommunens framtid, säger Beata Allen, kommunstyrelsen ordförande och gruppledare för Centerpartiet i Aneby.

- Vi behöver bland annat undersöka lämplig lokalisering och om det faller väl ut och Kriminalvården ser Aneby kommun som intressant att arbeta vidare med blir kommande steg att planera nya tomter för bostäder och skapa förutsättningar för att kunna ta emot nya invånare, så väl enskilda individer som familjer. Vi har tidigare lyft idén med etablering av fängelse i kommunen i den politiska debatten i kommunfullmäktige, säger Caroline von Wachenfelt, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och gruppledare för Moderaterna i Aneby.

Den etablering som är aktuell inom region Öst är en anstalt med säkerhetsklass 2, en låst anstalt för vuxna män. I vår geografiska närhet finns liknande anstalter i både Skänninge och i Västervik. Anstalten uppskattas skapa 300-400 nya arbetstillfällen i kommunen, något som både Höglandet och övriga närliggande kommuner har nytta av.

- Vårt läge på Höglandet gör en etablering lämplig och vi ser detta som ett steg för att än mer bredda arbetsmarknaden i vår kommun, en inflyttning av både medarbetare och medföljande partner förstärker även tillgång till kompetens för fler företag och organisationer i både vår kommun och i våra grannkommuner, säger Irene Oskarsson, gruppledare för Kristdemokraterna i Aneby.

- Aneby kommuns centrala läge på Höglandet, mitt emellan två starka arbetsmarknadsregioner med god kollektivtrafik gör att en etablering också blir attraktiv för de som önskar pendla till oss, även om vi i första hand ser stor potential med inflyttning och nybyggnation av bostäder, avslutar Jimmy Ekström, gruppledare för Liberalerna i Aneby.