Sverige ska vara bäst i att åldras

Med politiska reformer för mer trygghet och gemenskap, en starkare välfärd och ökad valfrihet skapas grunden för ett samhälle som ger varje människa kraft – gammal som ung. Det skriver Centerns partiledare Annie Lööf och Kent Ivarsson, ordförande i partiets nationella seniornätverk i Syd

En stor och växande andel av befolkningen är seniorer. Det är en fantastisk utveckling, men det ställer också krav på en starkare välfärd och att Sverige blir bättre på att inkludera äldre i såväl arbetslivet som samhället i stort.

Centerpartiet har under denna mandatperiod varit med och drivit igenom en rad viktiga reformer som förbättrar. Vi har säkrat införandet av en primärvårdsreform och rätten till fast läkarkontakt, verkat för ökade resurser och stärkta kvalitetskrav i vård och omsorg och drivit igenom en reform för att ge anställda bättre möjligheter att kompetensutvecklas och vidareutbilda sig längre fram i livet.

Centerpartiet antog nyligen ett seniormanifest. Under den kommande mandatperioden vill vi fortsätta arbetet med att förbättra villkoren för äldre, bland annat genom:

  • Krafttag mot åldersdiskriminering.
  • Ekonomisk trygghet.
  • Bekämpande av vardagsbrottsligheten mot äldre.
  • Tryggare sjukvård.
  • Högre kvalitet inom äldreomsorgen.

Med politiska reformer för mer trygghet och gemenskap, en starkare välfärd och ökad valfrihet skapas grunden för ett samhälle som ger varje människa kraft – gammal som ung. Ingen ska behöva vara rädd för att åldras. Vi vill att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att åldras i.

Läs hela artikeln här.