Beata Allen - vår toppkandidat till riksdagen

Beata Allen, kommunstyrelsens ordförande i Aneby kommun, kandiderar till riksdagen. Beata driver framför allt frågor om jämställdhet, trygghet, barn och ungas uppväxtvillkor. Men även landsbygdens förutsättningar och möjligheter är något hon håller högt.

- Mina 13 uppväxtår på Råslätt i Jönköping formade mina politiska värderingar, genom närheten till ett aktivt föreningsliv, en engagerad skola och ett mångkulturellt sammanhang, säger Beata Allen, riksdagskandidat. Hennes engagemang går inte att ta miste på, hon fortsätter;

- Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer är mindre delaktiga i samhället, de tenderar att ha sämre betyg i skolan, lever oftare under osäkra boendeförhållanden och saknar känslan av att kunna förverkliga sina drömmar. Det måste vi ändra på. Genom tidiga och förebyggande insatser kan politiken skapa förutsättningar för en trygg uppväxt som minskar risken för utanförskap.

Jämställdheten i samhället behöver öka och flickors och kvinnors roll behöver stärkas. Jämställdhet handlar om attityder, normer, strukturer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män i samhällets alla områden.

- Sverige har kommit lång med jämställdhetsarbetet, men fortfarande finns det oerhört mycket kvar att göra. Inte minst vad gäller mäns våld mot kvinnor, jämställd vård och jämställda löner, avslutar Beata.

Beata vill driva jämställdheten framåt, du kan kryssa henne på riksdagslistan för Jönköpings län och på rikslistan för Centerpartiet.