Paul Brinkmann får presidiepost

Den 24 oktober samlades ledamöter i nya kommunfullmäktige i Aneby kommun för att utse kommunfullmäktiges presidium och valberedning. Paul Brinkmann, Centerpartiet, valdes som 1:e vice ordförande.

Efter fyra mandatperioder med alliansstyre i Aneby kommun är det från och med den 24 oktober en ny samarbetskonstellation som leder det det politiska styret. Den nya majoriteten består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Vid mandatperiodens första sammanträde med kommunfullmäktige valdes presidieposter och valberedning. Centerpartiets Paul Brinkmann valdes till 1:e vice ordförande.

- Jag är väldigt glad och tacksam för förtroendet jag har fått som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. För mig innebär det ett stort ansvar, med fokus på hela kommunens bästa, och jag ser fram emot en mandatperiod där jag kommer att lära mig mycket, säger Paul Brinkmann.

Till kommunfullmäktiges ordförande valdes Birgitta Svensson, Socialdemokraterna. Senast kommunfullmäktige i Aneby hade en kvinna som ordförande var 1998.

Samarbetspariterna delar en gemensam bild över vad som är den bästa vägen för Aneby kommun framöver. Avgörande grundstenar för att kunna leda och styra en kommun politiskt bygger på ömsesidigt förtroende, samsyn, tillit och goda samarbeten, alltid med ett helhetsansvar och kommuninvånarnas bästa i åtanke.

Vid kommunfullmäktige den 28 november väljs ledamöter till kommunstyrelse och samhällsbyggnadsnämnd.