Aneby
Centerpartiet lokalt
  • / Gruppmöten

Gruppmöten 2018

Inför varje kommunfullmäktige i Aneby kommun kallas våra fullmäktigeledamöter till gruppmöten. Fyra gånger per år samlas alla allianspartier för ett gemensamt gruppmöte. Vid dessa gruppmöten är också övriga medlemmar välkomna att delta i diskussionen. Läs mer i kalendariet.

Kommande möten

Gruppmöte den 25 januari kl. 18.30

Alliansgruppmöte den 20 februari 18.30

Gruppmöte den 22 mars kl. 18.30

Gruppmöte den 19 april kl. 18.30

Alliansgruppmöte den 25 april kl. 18.30

Gruppmöte den 24 maj kl. 18.30

Gruppmöte den 14 juni kl. 18.30

Gruppmöte den 30 augusti kl. 18.30

Alliansgruppmöte 10 september kl. 18.30

Gruppmöte den 20 september kl. 18.30

Gruppmöte den 18 oktober kl. 18.30

Alliansgruppmöte den 13 november kl. 18.30

Gruppmöte den 22 november kl. 18.30

Gruppmöte den 13 december kl. 18.30