Barn och unga

Inget barn ska behöva vara rädd eller må dåligt över att gå till skolan. För att alla ska klara av sin skolgång på bästa sätt måste de må bra både psykiskt och fysiskt. Vi får därför aldrig acceptera att ett barn far illa på grund av mobbning och andra kränkningar.

sol-has-bg

En trygg och bra uppväxt

Tidiga erfarenheter i livet spelar en stor roll för vad unga hoppas på och strävar mot senare i livet. Vi vill ge förutsättningar för en trygg och bra uppväxt, en skola med toppkvalitet och bra förutsättningar för en aktiv fritid. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Därför ska vi ha en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. För att ge eleverna bra förutsättningar att nå goda resultat är deras psykiska och fysiska hälsa viktig. Exempelvis ska inget barn behöva utsättas för våld eller kränkningar. För att få en hållbar utveckling i hela kommunen är det viktigt att vi fortsatt satsar på de skolor vi i dag har i kommunen.

Vi vill främja ungas delaktighet i samhällsutvecklingen. Vad som är bäst för en eller många unga kan inte formuleras utan att vi också lyssnar på de unga därför vill vi skapa mötesplatser som främjar ungas delaktighet i samhällsutvecklingen.

Vi vill att du som är ung i Aneby

  • ska kunna ta del av en modern och framåtsträvande skola och barnomsorg med hög kvalitet och med målsättningen att alla elever blir behöriga för gymnasiestudier. Vi ska ha en skola och barnomsorg som stimulerar entreprenörskap och nyfikenhet.
  • ska ha möjlighet att påverka och vara delaktig i utvecklingen av vår kommun.
  • ska känna dig trygg.
  • ska bli sedd och bemött som enskild individ.Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.