Jämställdhet och likabehandling

Centerpartiet är ett liberalt och jämställt parti. Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och social bakgrund.

sol-has-bg

Ett jämlikt och tillgängligt samhälle

Centerpartiet är ett liberalt och jämställt parti. Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och social bakgrund. Centerpartiet vill att värderingar som syftar till att öka jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra all verksamhet i kommunen.

Det är viktigt att skolan i tidig ålder arbetar med jämställdhet och jämlikhet. Redan i förskolan ska dessa frågor genomsyra hela verksamheten. Arbetet ska fortsätta genom hela grundskolan för att kompetensen ska följa med in i fortsatta studier och i arbetslivet.

Vem du älskar är din ensak. Du ska ha samma rättigheter och få samma bemötande, oavsett vilken sexuell läggning du har. Det är av särskild vikt att personer som möter människor har kunskap om HBTQ frågor. Vi ska verka för att personal i Aneby kommun inom vård och omsorg, skola samt kultur och fritid ska ha den kunskap som krävs för ett korrekt och gott bemötande av HBTQ-personer.

Vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Att ha en funktionsvariation ska inte vara ett hinder för utbildning, jobb, fritid eller engagemang i samhället. Genom vår politik vill vi säkerställa att kommunens verksamheter är tillgängliga för alla att använda och att universell utformning tillämpas.

Vi vill

  • att jämställdhet ska genomsyra all kommunal verksamhet.
  • att alla oavsett funktionsförmåga ska kunna använda och ta del av kommunens verksamheter.
  • satsa på förebyggande insatser för att motverka våld i nära relationer.
  • att personal inom kommunens verksamheter ska ha kunskap om HBTQ-frågor.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.