Leva och bo

Du ska ha frihet och valmöjligheter över hur du vill leva ditt liv. Vi vill främja en aktiv fritid och tillgång till bra boende och en ändamålsenlig äldre- och funktionshinderomsorg. Trygghet skapas när människor känner makt över sitt eget liv, känner delaktighet och inflytande i samhället och har möjlighet till ekonomisk självförsörjning. 

sol-has-bg

Ett fritt och tryggt samhälle

Oavsett var man bor eller vilka förutsättningar man har ska människor ha likvärdiga möjligheter att leva, arbeta, driva företag och känna trygghet i Aneby kommun. Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt samhälle. Jobb är grunden för att människor ska kunna forma sina egna liv, för utveckling av hela vår kommun, för en lyckad integration och för att finansiera en god välfärd.

Vi vill att du genom hela ditt liv ska kunna ha en aktiv fritid utifrån dina egna förutsättningar, likaså en närhet till natur och grönområden för att därigenom stimulera till en god friskvård. Det är viktigt med insatser för att komma tillrätta med den växande psykiska ohälsan, där till exempel ofrivillig ensamhet kan vara en anledning.

En stärkt samverkan mellan kommunen och civilsamhället är av stor vikt för att bygga en hållbar framtid. Att satsa på välfärdsteknik och digitala tjänster är en självklar utveckling som tillför värde både för våra invånare och för våra medarbetare inom kommunen.

Vi vill att du som invånare

  • ska ha möjlighet att kunna påverka och vara delaktig i utvecklingen av vår kommun, både i landsbygdsområden och i tätorter.
  • har tillgång till en modern och ändamålsenlig hemvård samt äldre- och funktionshinderomsorg där ny teknik och innovativa arbetssätt uppmuntras.
  • har tillgång till bostäder i olika boendeformer som till exempel hyreslägenheter, trygghetsboende och byggklara villatomter.
  • har tillgång till ett rikt kultur- och föreningsliv.
  • ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv med stöd från samhället när behov uppstår.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.