Tillväxt i hela kommunen

Jobb är grunden för att människor ska kunna forma sina egna liv, för utveckling av hela vår kommun, för en lyckad integration och för att finansiera en god välfärd. Därför vill vi möjliggöra för fler företag att kunna utvecklas och växa.

sol-has-bg

Starka och växande företag ger välfärd

Mångfald i näringslivsstrukturen är strategiskt viktigt kommunens framtid. Det är genom ett väl utvecklat näringsliv och ett handlingskraftigt civilsamhälle som vi lägger grunden för en välmående och fungerande kommun. Det är viktigt med satsningar för att öka kvinnors företagande. De gröna näringarna har en stark ställning i vår kommun, därför är också satsningar på landsbygden och de små orterna viktiga.

Tillgång till kollektivtrafik, service och dagligvaruhandel är viktiga förutsättningar för jobb och företagande i Aneby kommun.

Insatser för att stärka Aneby kommuns attraktivitet som arbetsgivare i en allt tuffare rekryteringskonkurrens är av största vikt för att klara framtidens behov och efterfrågan på välfärdstjänster.

Vi vill

  • stärka samarbetet mellan kommun och nängsliv för att skapa förutsättningar och möjligheter för små och stora företag att utvecklas och växa.
  • möjliggöra för närodlad och hållbar upphandling av varor och tjänster för att stärka lokalsamhället.
  • satsa på utbildningstjänster inom strategiskt viktiga yrkesgrupper inom kommunens organisation.
  • ha en kollektivtrafik som möjliggör jobbpendling till och från Aneby kommun.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.