Eksjö
Centerpartiet lokalt

Medlemsmöte

Fullmäktigesalen, Eksjö

Medlemmarna ges möjlighet att komma med synpunkter på förslag till Handlingsprogram för kommande mandatperiod. Det är detta program vi går till val på. Vi ska även diskutera olika frågor som vi vill ha som profilfrågor samt andra valstrategiska göromål.