Eksjö
Centerpartiet lokalt

Gruppmöte

Fullmäktigesalen

Vi går då som vanligt igenom ks-listan men ordförande Erik kommer även att ta upp några övergripande partifrågor som bland annat rör valaktiviteter och idéer kring vår vallokal mitt emot Thimons konditori på Norr. Naturligtvis kan även andra aktuella frågor av vikt komma att lyftas.