Övriga ledamöter

Bild

Lennart Nilsson, Ledamot i Kommunfullmäktige

Julia Liderfeldt, Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i styrelsen för Eksjö Kummunfastigheter AB, Ersättare i styrelsen för Eksjöbostäder AB

Sandra Mulamerovic, Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Tillväxt och Utvecklingsnämnden

Tommy Ingvarsson, Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Sammhällsbyggnadsnämnden

Mikael Frisk, Ersättare i Kommunfullmäktige, Ersättare i Barn och Utbildningsnämnden

SvenInge Ågren, Ersättare i Kommunfullmäktige, Ledamot i styrelsen för Eksjö Energi AB

Martina Nord, Ersättare i Socialnämnden, Ledamot i kretsstyrelsen

Anders Larsson, Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.