Förtroendevalda

Förtroendevalda 2018 - 2022

Ingbritt Martinsson, 1:e vice ordförande
Lennart Nilsson, ledamot
Annelie Hägg, ledamot
Bo-Kenneth Knutsson, ledamot
Maria Havskog, ledamot
Julia Liderfelt, ledamot
Stellan Johnsson, ledamot
Sandra Mulaomerovic, ledamot
Tommy Ingvarsson, ledamot
Jan Nilsson, ledamot
Emeli Olaison, ersättare
Erling Johansson, ersättare
Martina Nord, ersättare
Sven Inge Ågren, ersättare


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.