Nämnder

Centerpartiets representanter i Eksjö kommuns nämnder 2018 - 2022

Barn- och utbildningsnämnden:
Bo-Kenneth Knutsson, ordförande
Ingbritt Martinsson, ledamot
Marina Ericsson, ersättare

Höglandet överförmyndarnämnd:
Arne Ullman, ersättare

Kommunrevisionen:
Marianne Löwgren, ledamot

Krisledningsnämnden:
Annelie Hägg, ordförande
Stellan Johnsson, ledamot
Karin Eriksson, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden:
Karin Eriksson, 1:e vice ordförande
Tommy Ingvarsson, ledamot

Socialnämnden:
Jan Nilsson, 1:e vice ordförande
Martina Nord, ersättare

Tillväxt- och utvecklingsnämnden:
Maria Havskog, ordförande
Sanda Mulaomerovic, ledamot
Anders Ingvarsson, ersättare

Valnämnden:
Ulla Johnsson, vice ordförande
Per Sixtensson, ersättare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.