Övriga styrelsemedlemmar

Sören Andersson Kassör

Lena Carlsson Sekreterare

Martina Nord