Demokrati och medborgarangagemang: Vår idé

Bild

Demokrati ger medborgare rätt och möjlighet att vara med och forma sitt samhälle. Fria val, yttrandefrihet och möjlighet att organisera sig i olika frågor är en grundläggande nyckel till ett välmående och rättssäkert land. När alla får vara med och påverka på samma villkor kan vi fatta bättre beslut som håller över tid.

Vi arbetar för att:
• stärka de demokratiska processerna och öka medborgarnas delaktighet genom exempelvis medborgardialog, information och samrådsförfarande
• sprida det demokratiska samhällets värdegrunder inom skola, förskola och föreningsliv
• ta tillvara ungdomars engagemang, ansvarstagande och delaktighet i bland annat demokratiska processer
• du ska få bestämma mer över din vardag inom våra demokratiska ramar
• öka tillgängligheten av information om och inom kommunen
• öka kunskapen om källkritik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.