Kultur, fritid och turism: Vår idé

Bild

Eksjö kommun ska vara attraktiv att besöka, bo och leva i. Eksjö som kultur- och evenemangskommun ska utvecklas. Kommunen ska samverka med ideella krafter, företag och organisationer för ett rikt kulturliv.

Vi arbetar för:
• att förstärka bilden av Eksjö som evenemangskommun
• en fortsatt hög kvalité i kulturskolan
• att stödja det lokala föreningslivet
• att höja aktivitetsstödet till föreningar
• att möjliggöra ett breddat utbud av aktiviteter i föreningslivet
• att ta vara på det viktiga ideella arbetet med föreningsägda anläggningar och att uppmuntra lokala kulturella initiativ
• att öka samarbetet mellan studieförbunden, föreningslivet och den kommunala verksamheten för en rik fritid
• att kommunens natur- och kulturtillgångar tillvaratas och utvecklas inom besöksnäringen
• att tillsammans med föreningslivet fortsätta utveckla Skedhults friluftsområde
• att utveckla de olika friluftsområdena i hela kommunen
• att stödja och utveckla landsbygden och besöksnäringen bland annat genom Emilkraften och Astrid Lindgrens hembygd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.