Alliansens budget klubbades

Carina Johansson inledde årets sista kommunfullmäktige med ett tal, som du kan ta del av nedan.

Ordf KF, ledamöter och webbtittare 

I en svår tid med pandemi  är det så viktigt att ta ett stort ansvar och ha en vilja och förmåga att samarbeta som även gäller oss som har förtroendeuppdrag i demokratins tjänst i Gislaveds Kommun. 

Jag har vid ett flertal tillfällen öppnat upp i KF  kring ett brett budgetsamarbete och samsyn som tyvärr oppositionspartierna avvisat under året. Det har varit ett svårt budgetarbete med ständig förändring kring förutsättningar och tidsförskjutning. Många av våra kommunala verksamheter utmanas med att kunna ställa om och kunna bemanna  och ge en viktig service till våra invånare och företag. 

Många av våra företag har det otroligt tufft när alla kunder försvinner på grund av pandemin och dess restriktioner. Det finns flera företag som också på ett bra sätt ställt om och kunnat leverera viktig skyddsutrustning i sann Gnosjöanda. Vi har som kommun stöttat näringslivet kring olika projekt under året tex en bra utveckling av Västbokortet  (handla lokalt ) som kan nyttjas på 80 olika ställen i hela kommunen.  Jag vill även lyfta vårt civilsamhälle och föreningsliv som bidrag och stöttar även i svåra tider.

Jag som Kommunstyrelsens ordförande som företräder vårt fina och ansvarstagande samarbete mellan våra fyra partier i Alliansen och ledare för Centerpartiet, vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag som är alliansens planerings direktiv 2021 med plan för 2022-2024 som ger utrymme för satsningar.

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en ”god ekonomisk hushållning”. För oss innebär det att årets resultat för 2020-2030 ska vara i genomsnitt 35 miljoner kronor. Tack vare extra statliga medel är resultatmålet möjligt för de kommande åren. Det finns dessutom utrymme för en liten höjning för två nämnder. Därför föreslår Alliansen 4 miljoner kronor extra till socialförvaltningen och 6 miljoner kronor extra till barn- och utbildningsförvaltningen under 2021 samt 2022. Nämnderna får även del av de 18 miljoner kronor som kommunfullmäktige fördelade den 22 oktober.

Sammanlagt får socialnämnden ett tillskott på 17 miljoner kronor och barn- och utbildningsförvaltningen ett tillskott på 10,5 miljoner kronor. Övriga nämnder får ungefär samma ekonomiska ram som 2020 och 40 miljoner kronor läggs på löne- och inflationskompensation. Totalt innebär det att budgeten för kommunens drift ökar med 70 miljoner kronor.

- Vi känner oss väldigt nöjda med vårt förslag. Dels finns det utrymme för mer pengar till de stora nämnderna som verkligen behöver mer resurser och dels har vi tagit fram några nya mål som känns extra viktiga just nu. Vi har tagit till oss den oro och otrygghet som våra invånare känner och ger mer pengar till verksamheterna som vänder sig till unga och äldre.

Kommunfullmäktigemål har 10 mål under rubrikena Det Goda Livet

Attraktivitet och hållbar utveckling 

Företagsklimat och näringslivssamverkan 

och Sveriges ledande offentliga arbetsgivare  

Ett av målen är - Stärk det öppna landskapet

Genom det målet vill vi skapa förutsättningar för livsmedelsförsörjning och gröna näringar lokalt och bidra till att öka självförsörjningsgrad som är viktig i kristider och för framtiden.

Genom att ge våra gröna näringar goda möjligheter att utvecklas kan vi skapa attraktivitet även på landsbygden. Jag hoppas också att vi kan få fler lokala producenter av livsmedel att kunna leverera till kommunens verksamheter.

Med dem orden och samtidigt vill jag rikta ett stort varmt tack till alla medarbetare i kommunen och vårt fina näringsliv som bidrar med tillväxt och service i vår kommun.