Utvärdering av centerpartiets politik

  • Landsbygdsskolorna är kvar
  • Kommunen upphandlar kött med krav på svenskt djurskydd
    och det är en hög andel svenskt kött i våra verksamheter.
  • 84 procent av hushållen har fiber.
Utvärdering av handlingsplan Centerpartiet i Gislaved