Gislaved
Centerpartiet lokalt
  • / Val2018

Gislaved har ett nytt ledarskap

Bild

Vår populära partiledare och Kommunstyrelsens ordförande i Gislaved Carina Johansson

Alla människors lika rätt och värde är grunden i Centerpartiets politik. Här följer några punkter i kortformat från vårt handlingsprogram som du kan läsa i sin helhet om du klickar på rubriken till höger.

  • Skapa förutsättningar till attraktivt boende både på landsbygd och tätort
  • Ta ett samlat grepp kring sim och sporthallarnas framtid med ett hållbart ekonomiskt ansvar med att behålla rusta upp befintliga anläggningar och att invånare får nära till sina fritidsanläggningar
  • Belysningen på landsbygden ska behållas och vid en eventuell översyn ska det göras i samråd med de boende.
  • Slå vakt om landsbygdsskolorna i Broaryd ,Ås och Skeppshult
  • Alla elever ska nå behörighet till Gymnasieskolan.
  • Trygghet för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Öppna snarast fler platser för vård och omsorg och tillräckligt med platser för kortidsboende.
  • Satsa på säkra livsmedel producerade i enlighet med svenska djurskyddsregler i skolan och omsorgen som gärna är närproducerade