Våra Förtroendevalda 2019-2022

Bild

Nedan listas Centerpartiet i Gislaveds kommuns ledamöter mandatperioden 2019-2022.

Kommunfullmäktige ordförande Lars-Ove Bengtsson

Demokratiberedningen Vice ordf Lars-Ove Bengtsson, ledamot Elin Gunnarsson, Joakim Olausson

Revisionen Mats Andreasson

Kommunstyrelsens ordf Carina Johansson
Ledamöter Bengt Petersson, Håkan Josefsson


Barn o utbildningsnämnden vice ordf Anders Martinsson ledamöter Mona Almborg, Ann Nilsson


Socialnämden ordförande Inga-Maj Eleholt
Ledamöter Kenneth Magnusson, Linda Strömblad


Bygg & Miljönämnden ordförande Magnus Sjöberg ledamot Torbjörn Gustafsson


Fritidsnämnden vice ordf Malin Hermansson
Ledamot Anders Ingemarsson


Tekniska nämnden ordförande Håkan Josefsson ledamot Johan Larsson


Fastighet & Service nämnden
Vice ordf Kenth Johansson


Kulturnämnden ordförande Urban Nilsson ledamot Jan-Eric Hursti


Kommunhus AB ordf Carina Johansson ledamot Bengt Petersson


Enter AB Carina Johansson


Gislaveds Energi ledamöter Berith Ollhage,Torbjörn Gustafsson


Gislavedshus Ordförande Björn Martinsson ledamot Henrik Hallberg


Gisletorp Ledamot Henrik Hallberg, Håkan Josefsson


Torghuset ordf Anette Rehn ledamot Malin Hermansson


Davidsonska donationen Björn Martinsson


Detta är några av våra ordinarie uppdrag


Varmt lycka med era uppdrag till önskar särskilt gruppledaren Carina Johansson 💚

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.