Handlingsprogram 2019-2022

För PDF klicka här!

Bild

Gislaved behöver ett nytt ledarskap! Här kan du läsa om vad Centerpartiet i Gislaveds kommuns vill jobba med under mandatperioden 2019-2022. Grunden i vår politik är Alla människors lika rätt och värde.

Låt inte Gislaved klyvas. Håll ihop kommunen.

 • Det ska vara en låg tröskel in på arbetsmarknaden med att vi skapar förutsättningar för nyanlända att gå från bidrag till arbete genom utbildning och praktik
 • Bättre beläggning på vägar och behålla stödet till de enskilda vägarna
 • Skapa förutsättningar till attraktivt boende både på landsbygd och tätort
 • Bra kommunal service till företagen för nyetableringar och utökning av verksamhet
 • Underlätta för nya småföretag att etablera sig
 • Fiberutbyggnad i hela kommunen 100 % fiber senast 2022
 • Ta ett samlat grepp kring sim och sporthallarnas framtid med ett hållbart ekonomiskt ansvar med att behålla rusta upp befintliga anläggningar och att invånare får nära till sina fritidsanläggningar
 • Belysningen på landsbygden ska behållas och vid en eventuell översyn ska det göras i samråd med de boende.
 • Satsa på stöd och samarbete med civilsamhället som t.ex. olika föreningar som kan bidra med att få ett mer inkluderande samhälle och en bra integration.
 • Kommunen ska ha en ärlig dialog med kommunens invånare
 • Grannsamverkan i bostadsområden även flerbostadshus i hela kommunen.
 • Säkra räddningstjänstens rekrytering av deltidsbrandmän
 • Skapa mark- och planberedskap för flexibla lokallösningar för kommunal verksamhet i hela kommunen.

Trygghet i hela kommunen

Skola och utbildning

 • Slå vakt om landsbygdsskolorna i Broaryd ,Ås och Skeppshult
 • Närhet till förskola
 • Viktigt att skolan är en säker och trygg arbetsplats, nolltolerans mot mobbing
 • och absolut drogfri miljö.
 • Vidareutveckla kommunens samarbete med polisen för att få mer en närvarande polis.
 • Fortsatt satsning på behöriga lärare och pedagoger
 • Alla elever ska nå behörighet till Gymnasieskolan.
 • Fortsatt decentraliserad matorganisation med en förstärkt tjänst som kostutvecklare.

Trygghet för äldre och personer med funktionsvariation

 • Trygg och säker hemtjänst där vårdtagarna får möta samma personal.
 • Öppna snarast fler platser för vård och omsorg och tillräckligt med platser för kortidsboende.
 • Skapa några trygghetsplatser som inte kräver biståndsbeslut första dygnen.
 • Ytterligare satsningar på kvalitativ och näringsriktig mat anpassad till äldre.

Grön tillväxt och klimatansvar

 • Satsa på säkra livsmedel producerade i enlighet med svenska djurskyddsregler i skolan och omsorgen som gärna är närproducerade
 • Jord- och skogsbruk har stor betydelse för öppna landskap och mångfald i naturen. Självklart också som producent av livsmedel och skogsråvara.
 • Vi vill stimulera grön förnyelsebar och närproducerad energi som solenergi, vindkraft, biogas, vattenkraft och skogsbränslen. Inom jord- och skogsbruk finns många nya gröna jobb som kan bli fler genom ökad förädling.
 • Det ska finnas ett kretslopptänk i all verksamhet som ger ett hållbart samhälle inte bara när det gäller vårt hushållsavfall.
 • Fler miljöbilar som drivs utan fossila bränslen i kommunens verksamheter ska uppmuntra andra att följa efter.
 • Utveckla kollektivtrafiken, upprusta Halmstad – Nässjö järnväg.
 • Stimulera att det byggs fler hus i trä

Utvecklingsområden

 • Behåll och satsa på underhåll av de befintliga anläggningarna för sim & sport i Anderstorp och Gislaved
 • Se över möjligheten att bygga en ny mindre höj och sänkbar bassäng i Smålandsstenar i anslutning till nya sporthallen.
 • Bygga nya lägenheter på landsbygden t.ex. Tallberga
 • Satsa på biogasanläggning i Reftele och tankstationer i kommunen.
 • Satsa och stöd byggnation av tågterminal i industriexpansiva Smålandsstenar med stickspår, godsterminal.
 • Fortsatt utveckling av verksamheten i glashuset i Gislaved.
 • Infrastrukturprojekt Väg 26 och 27 med viltstängsel och 2+1 väg
 • Ny väg /ringled byggs i västra Smålandsstenar
 • Färdigställ Nöbbele industriområde utanför Reftele
 • Kommunen kan vara med och finansiera beläggning av b.la statliga vägar i norra
 • kommundelen, väg 651 och väg 644
 • Motorbanan -scandinavian raceway
 • Isabergsområdet- konstsnöanläggning för längdskidåkning i Hestra Samhälle
 • Utveckla bolmen i smålands sjörike och sjön fegen
 • Öppna väntsal i anderstorp och hestra för kollektivtrafikresande.
 • Bygga nya gång och cykelvägar vägar på landsbygden t.ex. reftele samhälle till kyrkan, ås samhälle och smålandsstenar –åtterås
 • Skapa förutsättningar för att arbeta med mer modullösningar för att lösa snabba förändringar i kommunens verksamheters behov.
 • Använd taken på de kommunala fastigheterna för att producera solcellenergi