Habo
Centerpartiet lokalt

Hanna Englund

Vår representant i kommunstyrelse och fullmäktige, första namn på kommunlistan 2018.

Hanna Englund, kandidat nr 1

Hanna Englund


Sekreterare

Ledamot i fullmäktige och kommunstyrelse Habo kommun