• / Nyheter
  • / Årets viktigaste beslut

Årets viktigaste beslut

På torsdag ska kommunfullmäktige i Jönköpings kommun fatta beslut om budget för 2018. Det är årets viktigaste beslut då vi ska avgöra hur vi på bästa sätt ska använda de skattemedel vi fått förtroendet att förvalta för invånarnas bästa.

I år råder ett svårt parlamentariskt läge. Detta då den styrande koalitionen Alliansen är mandatmässigt försvagat genom avhopp av fyra moderata ledamöter, som trots detta sitter kvar i fullmäktige.

Efter sommaren har det blivit allt tydligare att vi står inför en betydande osäkerhet vilket budgetförslag som kan tänkas gå igenom i fullmäktige. Vi riskerar att genomarbetade förslag som är finansierade trasas sönder av kostnadsdrivande tilläggsförslag. Det hotar kommunens stabilitet.

Mot bakgrund av detta välkomnar vi i Centerpartiet det initiativ som i fredags togs av den röd-gröna oppositionen. Vi deltar gärna, tillsammans med övriga Allianspartier, i blocköverskridande samtal för att pröva om det finns möjlighet att ta gemensamt ansvar kring en budget för 2018. Svaret på om vi lyckas med detta kommer senare i veckan.