STort intresse för

Kurs i krisberedskap

 

Klarar du dig i en vecka vid händelse av kris? Efter utbildningen ”Sköt dig själv” som Centerpartiet i Jönköping var med och organiserade lär det vara några fler som gör det. Många Jönköpingsbor kom och ville lära sig mer om krisberedskap. Det är tydligt att detta är en fråga som engagerar!

 

utrustning

På ett bord visades utrustning som är bra att ha hemma, allt från triangakök, en solcells- och vevdriven radio och mobilladdare, till hållbar mat för både vuxna, hundar och bäbisar.

utbildning

Irene Bjärkemo, utbildare från Lottakåren berättar om hur man bäst förbereder sig inför en stor kris i samhället.

 

45 nyfikna "överlevare" samlades i helgen i Studieförbundet vuxenskolans lokaler i Jönköping. Här skulle de få lära sig mer om hur vanligt folk ska agera vid en krissituation. Utbildningen "Sköt dig själv" anordnades av Lottakåren tillsammans med Centerpartiet i Jönköping och Studieförbundet Vuxenskolan

Under utbildningen fick deltagarna bland annat tips om hur de kan förbereda sig på oväntade händelser såsom elavbrott, översvämning och extrema väderförhållanden. Dagen innehåll även information om kommunens ansvar för samhällets krisberedskap och hur man kan bidra till att skapa en tryggare kommun där man bor.

– Den sista tiden har jag blivit mer och mer medveten om att jag inte har riktigt koll på vad jag skulle göra om något händer. Så jag är här för att ta reda på vad jag kan göra själv och vad jag ska ha hemma, säger Maria Nordström, en av deltagarna till Jönköpingsposten.

Intresserat hos allmänheten tycks vara brett utifrån deltagarna; här var folk i olika åldrar med olika bakgrunder och från olika delar av länet.