• / Nyheter
  • / Jönköping nu steget närmre höghastighetsjärnväg

Jönköping nu steget närmre höghastighetsjärnväg

Ann-Marie

Äntligen har regeringen lämnat besked, det ska bli en höghastighetsjärnväg genom Sverige. Men hur en sådan ska finansieras är fortfarande en väl bevarad hemlighet, liksom hur hög hastigheten för tågen ska vara.

- Det är bra att regeringen satt ner foten när det gäller järnvägen, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Jönköping. Men det återstår fortfarande många frågor.

Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) är nu överens om att gå vidare med det största infrastrukturprojektet i Sverige i modern tid – nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Med Jönköping som centralt järnvägsnav.

Regeringens bedömning är att banan ska vara klar till 2040-2045. Man sätter prislappen 205 miljarder kronor på projektet. Det är något lägre än de 230 miljarder kronor som tidigare nämnts. En stor summa, men nödvändig inför framtiden.

- Man ska ha respekt för att det är mycket pengar, säger Ann-Marie Nilsson. Men vi måste fråga oss, vad är alternativet? De järnvägar vi har kommer inte att klara framtidens transporter och om vi vill nå klimatmålen så måste mer gods transporteras via järnväg.

-När det gäller tidsplanen, så är regeringens förslag ändå en klar förbättring från det som Trafikverket sa från början. Även om Centerpartiet gärna skulle sett slutdatumet 2035.

Snabbtågen är viktiga, inte minst för Jönköping. Ann-Marie Nilsson ser den nya järnvägen som ett stort steg framåt för regionen.

- Jönköping har utvecklats på ett fantastiskt sätt under en lång tid, till stor del tack vare högskolan. Nu är det dags för nästa rejäla kliv, och det tar vi genom en ny järnväg. Inte bara för en smidigare arbetspendling, utan också får att det höga tryck regionen har genom nyetableringar av företag sannolikt skulle bli ännu högre.

Kritikerna till snabbtåg menar att det här gigantiska projektet, kan riskera att andra satsningar och underhåll på den befintliga järnvägen kan få stryka på foten. Det ena får inte utesluta det andra, menar Ann-Marie Nilsson. Hon är övertygad om att även mindre orter än Jönköping kommer att kunna dra nytta av snabbtågen.

- En fungerande regionaltrafik är en förutsättning för att det här ska gå i lås. Med rätt investeringar så tror jag att även landsbygden vinner på det här.

Regeringen skickade på tisdagen en inbjudan till samtal om snabbtågen till Alliansen och Vänsterpartiet. De har tackat ja.

- Det är positivt, säger Ann-Marie Nilsson. En så här stor fråga kräver en bred överenskommelse, men det har tagit alldeles för lång tid.

- Nu hoppas vi bara att, den ännu inte nämnda, hastigheten för tågen blir som Centerpartiet vill. Alltså 320 km/tim och inte 250 km/tim som i Trafikverkets förslag. Så vi får en järnväg som blir synkroniserad med den som finns i resten av Europa.