Ett lysande exempel på företagande och integration -

när det fungerar som bäst

Jonas Hallengren, till vänster, och David Nord har byggt upp sitt företag från grunden. Annie Lööf imponerades över deras arbete med integration.

 

Annie Lööf var både rörd och stolt när hon besökt företaget Work System i Tenhult under sin Jönköpingsturné. "Det här är Centerpartiet i själ och hjärta. Landsbygden ska utvecklas inte avvecklas, och här ser man nyanlända som en stor resurs."

Jonas Hallenborg och David Nord visste redan som barn att de skulle starta eget företag. De växte upp på samma gata och sparade tillsammans ihop 88 000 kronor som blev grunden till verksamheten. Sedan dess har de gjort en otrolig resa. Idag har Work System, med huvudkontor i Tenhult, 120 anställda med hela världen som arbetsplats.

I Tenhult tillverkas olika inredningar till transport- och servicebilar. Kunderna är allt från hantverkare till funktionshindrade som behöver en anpassning av sitt fordon. Det är ett växande och innovativt företag, som också gör ett stort integrationsarbete.

De senaste tre åren är det 15 nyanlända som gått från praktik till fast anställning på Work System. Att arbeta med integration på sitt företag är en utmaning, men det har också gett så otroligt mycket tillbaka säger David Nord.

- Förutom deras arbetsinsats, så ser vi som internationellt företag nyttan med att ha flerspråkig personal.

- Det här är ett lysande exempel på Centerpartiets förslag verkligen fungerar, säger Annie. Att integration på arbetsplatsen är otroligt effektivt.

Under sin rundvandring på företaget fick Annie Lööf inte bara inblick i en dynamisk branschverksamhet, hon fick också ta del av berättelser från de anställda från andra länder. Deras kamp för att komma till Sverige, men också glädjen över att hitta ett jobb.

- Jag har hört flera hjärtslitande berättelser, säger Annie Lööf. Det finns så många livsöden, som jag tror fler borde höra för att förstå de nyanländas situation.

Ett lysande exempel på ett företag som hela tiden växer och utvecklas och som dessutom gör en insats för integrationen. Vad är receptet för att lyckas?

- Det är inte så konstigt, säger David Nord. Vi ser integration som en möjlighet inte som ett hot. Men visst finns det politiska åtgärder som skulle göra det lättare för oss, och inte minst för våra anställda.

- Det här är precis det vi pratade om i Almedalen när Centerpartiet presenterade "Nystart för Sverige", säger Annie Lööf. Under kommande mandatperiod satsar Centerpartiet 2,6 miljarder, 650 miljoner per år, för att 50 000 nyanlända ska genomföra ett intensivt integrationsår.

 

Integrationsår för nyanlända

• Intensiv yrkessvenska: yrkesförberedande och yrkesinriktad svenska för invandrare (SFI) kombinerat med korta utbildningar och praktik inom samma yrkeskategori.

• Intensiv praktik inom bristyrken, som varvas med korta yrkesutbildningar. En anordningspeng ges till arbetsgivaren. • Obligatorisk samhällsorientering, för alla nyanlända, som ger tydlig bild av vilka förväntningar och regler som gäller i det svenska samhället.

• Ettåriga mentorskapsprogram där den nyanlände regelbundet träffar en mentor med svensk yrkeserfarenhet .

• Kunskapscertifikat för de som nått de högt satta målen för yrkeskunskap och språk, och som tydligt signalerar att individen är redo för svensk arbetsmarknad

• Självfinansierat via etableringslån som betalas tillbaka enligt samma principer som studielån i CSN.

Kandidaterna

Axel Lindqvist, Annie Lööf, Lena Sumedrea och Ann-Marie Nilsson.

integration