Fler bilfria zoner!

En vision som stärker Jönköping

- Det blir en trevligare stadskärna med färre bilar, och plats för uteserveringar och event, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Jönköping. I längden vinner alla på att prioritera andra färdmedel än bilen.

Anders Samuelsson, Ann-Marie Nilsson och Göran Bäckstrand står på plats 2, 1, respektive 8 på Centerpartiets valsedel i Jönköpings kommun. Foto: Lena Elf

 

Tre av Jönköpings ”miljö-drivna” centerpartister, Ann-Marie Nilsson, Anders Samuelsson och Göran Bäckstrand samlas i centrala Jönköping för att prata hållbart resande.

- Alla tjänar på ett hållbart resande, även de som behöver bilen, menar Anders Samuelsson (C), en sann buss- och cykelentusiast. Jag är medveten om att bilen behövs, men den sista biten in till centrum finns det andra alternativ. Infartsparkeringar är något vi borde utveckla, med tät busstrafik in till city.

En stadsmiljö utan buller och utsläpp, det är väl ingen som motsätter sig det. Frågan är bara hur den visionen ska uppnås utan att tillgängligheten blir lidande?

- Om vi vill att folk ska ta bussen måste det skapas bättre framkomlighet i stan, genom fler turer och bussfiler, säger Göran Bäckstrand, ordförande i Centerpartiets Jönköpingskrets och kandidat till kommunfullmäktige. Det är inte bilen i sig som är negativ, men den har sin plats. De bilfria zonerna borde vara fler.

Jönköping är en av 29 kommuner i Sverige som har högst ambitioner när det gäller cykelsatsningar. Kommunen har hög användning av elcyklar och är också mest framgångsrik när det gäller förmånscyklar bland kommunanställda. På Centerpartiets initiativ har kommunen under mandatperioden utökat anslagen för underhåll och anläggandet av nya cykelbanor.

Anders Samuelsson sitter i styrelsen för ”Svenska Cykelstäder” och ser på nära håll hur cykeln har flyttat fram sina positioner i Jönköping.

- Att cykla handlar inte bara om att ta sig från punkt a till punkt b, det handlar om folkhälsa, menar Anders. Med cykeln kan du få din dagliga motion på väg till jobbet.

- För mig och andra Jönköpingsbor tror jag det handlar om mental förändring, säger Ann-Marie Nilsson. För egen del har jag upptäckt att buss och cykel är både effektivare och snabbare.

Ann-Marie Nilsson har länge haft ansvar för frågor som gäller stadsbyggnad och en effektivare kollektivtrafik. Hon vill säkerställa Jönköpings roll som viktig logistisk punkt i Sverige.

- Jag är övertygad om järnvägens betydelse, både för gods- och persontrafik. Höghastighetsbanan är en viktig del, men här spelar Trafikverkets beslut om att elektrifiera länets järnvägar en central roll. Inte många städer växer som Jönköping och vi behöver en smidig järnväg som knyter ihop oss med resten av länet.

En ny möjlighet öppnar sig för Jönköpings kommun när Tabergsbanan läggs ner till förmån för en ny sträckning via Tenhult. Hur Jönköping ska ta tillvara på det nya kollektivtrafikstråket tål att tänka på.

- Det här är spännande, säger Ann-Marie Nilsson. Nu gäller det att göra undersöka alla alternativ grundligt, så vi får fram det bästa för Jönköpingsborna.