bygg inte bort åkermarken

Sveriges jordbruksmark och öppna landskap innebär mat och framtid för invånarna. Det menar lantbrukarna Börje Svensson och Sylve Gunnarsson (C). Lantbruket och de svenska åkrarna har en viktig roll i Sverige. Vid en eventuell krissituation är det nödvändigt att ha en möjlighet till självförsörjning.

Börje och Sylve

Börje Svensson och Sylve Gunnarsson, plats 10 respektive 7 på Centerpartiets valsedel, samtalar om vikten att bevara jordbruksmarken.

 

- Det är jordbruksmarken som förser oss med mat. Det är inte rätt att vi ska köpa in sådant som vi själva kan producera, säger Sylve Gunnarsson.

- Särskilt med tanke på att världens befolkning växer och att jordbruksmark blir obrukbar i snabbt tempo och mänsklig aktivitet. Risken är stor för underskott på livsmedel i omvärlden, så det är bättre att vi drar vårt strå till stacken.

Sylve började med jordbruk på 90-talet men sadlade om till dataingenjör. Lantbruket har han dock hållit fast vid och gården drivs vid sidan av heltidstjänsten. Han föder upp nötkreatur till slakt och tror på att hålla landskapet öppet.

- Hela sektorn är beroende av jordbruksmarken. Som det ser ut nu sker mycket av nybyggnationen runt om i kommunen på åkermark. Ibland behövs det men ofta finns det alternativ.

Börje Svensson håller med och menar att istället för att bygga på åkermarken, som aldrig går att få tillbaka, skulle det vara bra om skogsmark användes.

- Skogsmark finns det mycket av och att bygga på sådana ytor påverkar inte samhället på samma sätt som att bygga på duglig jordbruksmark.

Både Börje och Sylve menar att kommunen behöver värna om vår jordbruksmark och planera hur ytorna används. Börje har varit lantbrukare sedan 1990 och driver nu Åkerby med sina två söner. Totalt har han cirka 600 djur.

Börje och Sylve tycker att kommunal service är en av de stora frågorna för landsbygden och de mindre tätorternas välmående.

- För att det ska gå att bo och arbeta idag behövs bredband och kommunikation. Det finns en god sammanhållning på många av de mindre orterna och kommunen måste se till att stötta deras verksamhet. Genom att hålla lantbruket vid liv hålls också den svenska matproduktionen och landskapet vid liv.

- Det ska inte behöva finnas motsättningar mellan landsbygd och stad, vi ska leva i symbios, avslutar Sylve. ■