• / Nyheter
  • / föreningslivet - en väg in i samhället

föreningslivet

- en väg in i samhället

Föreningslivet är en stark kraft i Sverige. Genom att ge de ideella föreningarna möjligheter att utvecklas tror Lena Sumedrea och Carl Johan Stillström (C) att även integrationsarbetet får sig en knuff i rätt riktning.

Lena och Carljohan

Lena Sumedrea står på 3:e plats på Centerpartiets valsedel. Carl Johan Stillström på 6. De brinner båda för föreningslivet och de insatser det gör för integration och gemenskap.

 

Både Lena och Carl Johan är erfarna inom den ideella sektorn men på olika sätt. Hon är engagerad i dotterns handbollsklubb och i en lokal loppisförening och han har en historia av allt ifrån hembygdsarbete till filosofiska diskussionsgrupper. Båda är överens om att föreningslivet erbjuder en unik möjlighet för människor att mötas.

– Vare sig det handlar om att koka korv på barnens handbollscup eller att vara lagledare, så får man vara med i ett sammanhang, säger Lena Sumedrea.

Lena kom till Sverige från Rumänien 2007 och har gått igenom hela integrationsprocessen. Det viktigaste för henne var att få komma in i ett sammanhang. För just Lena var det ett jobb men hon menar att föreningslivet kan erbjuda samma sak.

– Det betyder mycket att få engagera sig i något. Ju tidigare man gör det desto fortare lär man sig språket. Men idag saknas det ofta utrustning eller medel för att kunna ge de nyanlända den hjälp som kan behövas i de olika aktiviteterna. Det vill Centerpartiet ändra på.

– Integration handlar om möten mellan människor. Många föreningar gör otroligt mycket samhällsnytta och de måste ha resurser för att fortsätta med det.

Men det ideella arbetet är inte bara en tillgång för integrationen utan något som kan göra stor nytta för vem som helst. Carl Johan, som tidigare var skyddsingenjör på Landstinget ser föreningslivet som en stor samhällsnytta.

– Föreningarna bidrar till livskvalitet för sina medlemmar. För många äldre är det den här typen av engagemang som bidrar till en meningsfull tillvaro.

Carl Johan tycker också att det är viktigt att hitta rätt kanaler och att det är den ideella sektorns stora utmaning att nå ut till en bredare grupp människor.

– Sveriges föreningsarbete är unikt och det är viktigt att visa för våra nyanlända hur det fungerar.

En del i arbetet för att främja de här mjukare värdena i samhället är bildningsverksamhet som kommunens Kulturskola. Centerpartiet tittar på hur de ska kunna göra för att ge fler barn möjligheten att få delta i Kulturskolans aktiviteter och lära sig dans, musik och teater.

– Det ska inte behöva vara en kötid på flera år, menar Lena.

Både Carl Johan och Lena är eniga om att de ideella verksamheterna måste få bättre förutsättningar i sitt arbete.

– Vi måste stödja föreningar som gör ett så stort jobb i samhället, inte minst med integrationen.