• / Nyheter
  • / "vi måste minska byråkratin för småföretagare"

"vi måste minska byråkratin

för småföretagare"

Stefan Gustavssson och Ingegerd Hugosson är två centerpolitiker som brinner för småföretagande.

- Det får inte vara så svårt att anställa. Vi måste skapa möjligheter för småföretagarna att växa, säger Stefan, nummer 9 på Centerpartiets valsedel.

Stefan Gustavsson är född och uppvuxen i Bankeryd. Med en pappa som alltid varit engagerad i Centerpartiet, gick han själv med i CUF i högstadiet.

- Att jag själv engagerade mig politiskt beror till stor del på att jag blir sur när jag ser något som inte funkar, säger Stefan, ledamot i barn- och utbildningsnämnden och kommundelsråd i Bankeryd.

Ingegerd Hugosson står på 5:e plats på Centerns valsedel och har varit aktiv sedan 1967, men riktigt engagerad blev hon inte förrän i början av 2000-talet. Idag är Ingegerd pensionär, men under många år hade hon eget företag.

- Jag har både varit anställd och drivit salong, berättar Ingegerd. Det har gjort att jag insett hur svårt det kan vara som småföretagare. Inte minst om du vill ta steget att anställa.

Stefan Gustavsson är företagare i Bankeryd inom El, avfuktning, Ventilation och värme. Han började 1993 som ensamföretagare, men har idag fyra anställda. Stefan driver frågor som ska underlätta för landsbygdsföretag. Inte minst för de som är i startgroparna för att etablera sig i kommunen. Det finns mycket han skulle vilja göra för att utveckla näringslivet utanför tätorten.

- Den höjning av arbetsgivaravgifterna som sittande regering gjorde för unga är helt fel. Det gör att det är svårare för yngre att få sitt första jobb.

Instegsjobb och praktikplatser är alternativ som både Stefan Gustavsson och Ingegerd Hugosson vill arbeta för. Genom ett jobb får unga och nyanlända en chans att komma in i samhället.

- För en småföretagare är det ett jättekliv att anställa första gången, säger Stefan. Reducera den kostnaden under en tid så är det större chans att de vågar ta risken.

Han menar också att det borde finnas lättnader i sjukförsäkringssystemet för företag med få anställda.

- Vi vill ta ansvar för våra anställda och sköter vi tillexempel inte vår arbetsmiljö så stannar inte folket kvar, men för ett litet företag kan sjukkostnaderna bli orimliga.

I sitt arbete som frisör har Ingegerd under många år arbetat ute på länets äldreboenden. Hon har sett de gamlas situation på nära håll och tycker att valfriheten ska vara större när man som pensionär ska byta boende.

- Vi har gott om äldreplatser i kommunen, men det borde finnas fler olika boenden, så de äldre kan välja beroende på ålder och hur de mår. Det planeras för både nya senior- och trygghetsboenden i Jönköpings kommun, men det behövs ännu mer. Efter 85 borde alla som vill få en plats.

Ingegerd sitter idag som ledamot i äldrenämnden i Jönköpings kommun. Hon tycker det borde läggas större fokus på äldres tillvaro och hälsa. Inte minst se till att hemsjukvården fungerar i hela kommunen.

- Det är en livlina för de som bor på landsbygden. Men det är också viktigt att träffpunkterna för äldre utanför stan finns kvar, som exempelvis biblioteken.