• / Nyheter
  • / Vill du vara med och påverka? Kom till en av våra politikutvecklingsgrupper

Vill du vara med och påverka?

Kom till en av våra politikutvecklingsgrupper

Politik är en färskvara som måste utvecklas. Vill du vara med och påverka Centerpartiets politik i Jönköpings kommun? Anslut dig till en av våra politikutvecklingsgrupper.

Centerpartiet i Jönköping har fyra olika grupper som regelbundet träffas för att diskutera politik.

Som medlem är Du varmt välkommen att delta.

  • Samhällsbyggnad, markanvändning, teknik och miljö
  • Sociala frågor
  • Skola, barnomsorg, arbetsmarknad, kultur och fritid
  • Ekonomi och ledning

Är du intresserad? Kontakta Sylve Gunnarsson, 0760-264779, sylve@outlook.com