Vill du vara med och påverka?

Kom till en av våra politikutvecklingsgrupper

Politik är en färskvara som måste utvecklas. Vill du vara med och påverka Centerpartiets politik i Jönköpings kommun? Anslut dig till en av våra politikutvecklingsgrupper.

Centerpartiet i Jönköping har fyra olika grupper som regelbundet träffas för att diskutera politik.

Som medlem är Du varmt välkommen att delta.

  • Samhällsbyggnad, markanvändning, teknik och miljö
  • Sociala frågor
  • Skola, barnomsorg, arbetsmarknad, kultur och fritid
  • Ekonomi och ledning

Är du intresserad? Kontakta Sylve Gunnarsson, 0760-264779, sylve@outlook.com