Mats Petersson ny ordförande för Centern i Jönköping

Vid Centerpartiets årsstämma på Hotell Taberg i Jönköping valdes Mats Petersson enhälligt till ordförande efter avgående Göran Bäckstrand.

Mats Petersson jobbar idag som kommersiell chef på Saab Avionics System. Han har starka rötter i föreningslivet, med stort hjärta för Scoutrörelsen.

- Jag vill jobba för att tätorten ska fortsätta vara attraktiv för att man ska kunna bo, jobba och driva företag, säger Mats Petersson, som ursprungligen kommer från Bodafors.

Tre andra nya ledamöter valdes in i kretsstyrelsen: Anita Magnusson, Lina Johannesson och Bernt Legersjö.

Tema EP-valet

Två Europaparlament-kandidater gästade stämman och berättade om sina hjärtefrågor och vad som är viktigt inför EU-valet den 26 maj.

- Jag vill arbeta för ett grönt, humanistiskt EU som står starkt mot högerextremism och odemokratiska regimer i medlemsländerna , sa Gustav Hemming (plats nr 4 på Centerpartiets EP-lista), regionråd i Stockholm, som arbetat mycket med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Eric Luth från Hakarp utanför Huskvarna står på 10:e plats på valsedeln. Han engagerade sig tidigt i Centerpartiets Ungdomsförbund: på lokal nivå i Jönköping, som distriktsordförande på länsnivå och slutligen som förste vice förbundsordförande på nationell nivå. Eric Luth har varit talesperson i internationella och EU-frågor och även varit ledamot av distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Jönköpings län.

 - Den gemensamma inre marknaden är en av de mest framgångsrika delarna av det europeiska samarbetet, men det finns fortfarande saker kvar att utveckla, menar Eric Luth. Det måste vara lika självklart att handla med digitala tjänster som med varor över europeiska gränser. Ett konkurrenskraftigt EU stärker Jönköping, Sverige, Europa och faktiskt hela världen.

föredrag

Eric Luth och Gustav Hemming pratade om EU-valet för en intresserad skara Centermedlemmar på Hotell Taberg.

Ordföranden

Åke Johansson, vice ordförande på årsmötet, och Lena Sumedrea, ordförande, var mycket nöjda med årets Centerstämma.

Qnister

Före årsstämman besökte Centerpartiet, tillsammans med Gustav Hemming och Eric Luth, företaget Qnister i Jönköping. Anna-Lena Isaksson, jurist och grundare, berättade för EP-kandidaterna och Ann-Marie Nilsson, om hur Qnister och deras GDPR-verktyg utvecklats till en heltäckande företagstjänst.