Ann-Marie hälsar God Jul

År 2020 närmar sig sitt slut. Det har varit ett mycket annorlunda år, ett år som präglats av pandemin. Det har påverkat oss som individer, offentliga verksamheter, föreningslivet och näringslivet. För kommunen har det varit fokus på att hantera pandemins konsekvenser. Inte minst genom att skydda de äldre från smitta, klara undervisningen för gymnasieungdomar som under lång tid skett digitalt och genom olika insatser underlätta för näringsliv och föreningsliv. Kommunens medarbetare är värda stort tack för det engagerade arbete som gjorts för att hantera denna svåra situation.

Trots många svårigheter har året innehållit glädjeämnen. Det är många företag som vill växa och som vill etablera sig i Jönköpings kommun vilket innebär nya jobbtillfällen. Vi behöver därför fortsatt prioritera arbetet med markförsörjning, så att vi kan skapa möjligheter både för nya företag och fler bostäder. Under året fattade kommunfullmäktige beslut om en ny planeringsinriktning som innebär att vi ska undvika byggnation på brukningsbar jordbruksmark, en fråga som Centerpartiet drivit hårt. Nu kan vi se fram emot en översiktsplan som är långsiktigt hållbar och där vi kan bidra till att vi lever upp till livsmedelsstrategin och värnar biologisk mångfald.

Prisades för arbetet med tillgänglighet

I slutet av året fick Jönköpings kommun motta första priset som Access City Award. Utmärkelsen delas ut av EU-kommissionen och lyfter fram städer/kommuner som arbetar framgångsrikt med tillgänglighetsfrågor. Priset är ett resultat av ett mångårigt arbete och framförallt samarbete mellan kommunen och ideella organisationer. Det inspirerar till fortsatt arbete för att skapa lika villkor för alla våra invånare.

Pandemins lärdomar är viktiga

Vi har ett spännande år framför oss. Pandemin behöver fortsatt hanteras, men det finns ljus i tunneln nu när vaccinering mot covid19 påbörjas redan i mellandagarna. Nu är det viktigt att ta vara på det som vi lärt oss under pandemin. Vi kommer att arbeta med att utveckla och höja kvaliteten i äldreomsorgen genom utbildning och kompetensutveckling för personal, förbättrad arbetsmiljö och bättre förutsättningar för chefer. Att åldras tryggt och värdigt är en rättighet. Arbetet med att ge alla barn goda förutsättningar är också en prioriterad fråga. Att klara skolan, att känna trygghet, att ha en meningsfull fritid, allt det behövs för att barnen ska få en bra framtid. Det här året har utsläppen av växthusgaser minskat. Låt oss se till att utsläppsminskningen kan fortsätt även nästa år. Det är bråttom och vi behöver alla hjälpa till!

Även annorlunda kan bli bra

Digitaliseringen har verkligen snabbats på under pandemin. Det har lärt oss mycket hur vi kan mötas enklare, arbeta effektivare, hitta tekniska lösningar för god omsorg med mera. Vi måste nu också säkerställa att alla människor kan omfattas och att det inte uppstår en digital klyfta, det är en viktig utmaning.
Säkert blir det en annorlunda jul för många men även det annorlunda kan bli bra. En särskild tanke till dem som är ensamma: Kom ihåg att ett enkelt telefonsamtal kan vara viktigt. Nu ser vi fram emot ett nytt spännande år som vi tar oss an med engagemang och beslutsamhet för en bättre framtid!

Jag vill önska er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Ann-Marie Nilsson (C)
Kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun