Mars månad bjöd på tre goda Center-nyheter

I samband med LRF Jönköpings läns årsstämma delades priset "Årets kommun" ut till Jönköping och kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C).


Positiva händelser är alltid välkomna, men kanske extra mycket i dessa tider. Under mars månad har Centerpartiet kunnat presentera tre glädjande nyheter som ett resultat av det arbete vi gör i Jönköpings kommun.

1. Miljonstöd till restauranger

Med anledning av den pågående coronapandemin införde Jönköpings kommun ett stödpaket till restaurangerna i Jönköping värt 4,5 miljoner kronor. Det handlar om borttagna tillsynsavgifter för restauranger med serveringstillstånd och fortsatt slopad avgift för uteserveringar, som kommer gälla för hela 2021.
- Det här en bransch som drabbats särskilt hårt" sa Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande till p4 Jönköping.

2. Pris som årets kommun

Att värna om den produktiva jordbruksmark som finns i kommunen är en viktig framtidsfråga för kommande generationer och något som Centerpartiet i Jönköping arbetat för under lång tid. I september 2020 tog kommunfullmäktige beslut om att bostäder inte längre ska få byggas på jordbruksmark. Beslutet uppmärksammades och hyllades, nu senast av LRF som på sin årsstämma delade ut priset "Årets kommun" till Jönköping.

3. STORSATSNING PÅ BUSSTRAFIKEN I Jönköping OCH HUSKVARNA!

I sommar börjar 49 eldrivna bussar att rulla på gatorna i Jönköping och Huskvarna.
Nästan hela den befintliga bussflottan kommer att bytas ut, varav hälften av de nya fordonen går på el och resten biogas.
Tio nya laddstationer, tätare turer, nytt linjenät, en fjärde stomlinje och en ny bussterminal i Huskvarna är andra förändringar som det nya avtalet med Jönköpings länstrafik för med sig.
- Med bekväma fordon och tätare turer är målet att fler ska välja att resa kollektivt. På så vis minskar vi trängsel i trafiken, förbättrar luftkvaliteten och får en hållbar stadsutveckling, säger Ann-Mari Nilsson (C).