Anders Samuelsson (C) prisas för sitt arbete mot att exploatera åkermark

Anders Samuelsson, pris, Den Goda Jorden

Den Goda Jordens ordförande Anne-Marie Lindén delar ut priset till Anders Samuelsson (C). Foto: Daniel Stenström, Den Goda Jorden


För nästan exakt ett år sedan tog kommunfullmäktige i Jönköping beslut om att inte längre exploatera åkermark. Nu prisas Centerpartiets Anders Samuelsson av organisationen ”Den goda jorden” för sitt arbete för att bevara den produktiva jordbruksmarken.

- Det var ett historiskt beslut som togs i Jönköpings kommun i ganska stor politisk enighet att framåt inte exploatera brukningsvärd jordbruksmark och det är fantastiskt roligt att det även uppmärksammats nationellt, säger pristagaren och centerpartisten Anders Samuelsson. Det är viktigt att bevara jordbruksmarken för vår livsmedelsförsörjning och även för klimatet och kulturlandskapets skull.

Det är den nationella ideella föreningen ”Den Goda Jorden” som delat ut sitt årliga pris till Anders Samuelsson, gruppledare i fullmäktige och ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun. Centerpolitikern är årets pristagare ur Anders Stenströms Minnesfond. Förutom en penningcheck fick Anders ett diplom med motiveringen:

“Anders Samuelsson har i sin roll som ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun drivit frågan att inte exploatera åkermark. LRF:s kommungrupp initierade frågan och Anders har fört den vidare till beslut i kommunfullmäktige; att ändra planeringsinriktningen så att inte åkermark exploateras. Man följer därmed Miljöbalkens skrivning att ta annan mark i anspråk vid exploatering.

Den Goda Jorden hoppas att beslutet i Jönköping skall bli ett föredöme för andra kommuner. Åkermark är en ändlig resurs och en förutsättning för mat på bordet. Det är viktigt att trygga framtida generationers livsmedelsförsörjning i en värld med stigande befolkning och krympande resurser.”

Mer om ”Den goda jorden” här: Årets pristagare är Anders Samuelsson – Den Goda Jorden

För mer information och frågor kontakta:

Anders Samuelsson, 070-696 30 17, anders.samuelsson@telia.com