Både förnyelse och erfarehet
på valsedeln för Centerpartiet

Presidiet nomineringsstämma Jönköpings kommun 2021

Eva Persson, Vilma Hugosson och Lena Sumedrea. Plats nummer 5, 7 och 3 på kommunlistan.

 

En enig nomineringsstämma för Centerpartiet i Jönköping har nu fastslagit kommunens valsedel. Nomineringskommittén hade gjort en bra avvägning mellan behoven av både kontinuitet och förnyelse, likaså en jämn fördelning av kvinnor och män bland toppkandidaterna.

Listan inför kommunvalet 2022 toppas av välkända namn som Ann-Marie Nilsson, Sylve Gunnarsson, Lena Sumedrea och Anders Samuelsson. Men den innehåller också flera nya medlemmar. Av de 45 namnen på valsedeln är det hela 19 som inte fanns med på listan inför förra valet.

Välbesökt kommunstämma

Ett 50-tal centermedlemmar var på plats i stora salen på Stugans Café och Restaurang i Jönköpings stadspark när valsedeln skulle klubbas. En värmande brasa hade stämman till ära tänts i Stugan och kvällen inleddes med räksmörgås och äppelkaka.
Kretsordförande Mats Petersson hälsade välkommen och överlämnade sedan ordet till KSO Ann-Marie Nilsson, som berättade om Centerpartiets arbete genom åren. Därefter redovisade Rune Backlund, som ledamot i nomineringskommittén, hur de gått tillväga för att sammanställa förslaget på lista. Vid efterföljande stämmoförhandlingar klubbade en enig stämma igenom nomineringskommitténs förslag.
- Till glädjeämnena inför valet 2022 hör att Centerpartiet har många medlemmar som vill ställa upp på valsedeln, säger Rune Backlund. Vi känner att det finns ett starkt engagemang bland våra kandidater och det är många nya medlemmar som vill engagera sig inför kommande val.

Nya medlemmar på listan

Två nya medlemmar som har placerats högt upp på listan är Eva Persson och Vilma Hugosson.
- Jag brinner för ett engagerat civilsamhälle och föreningsliv, säger Eva Persson, som till vardags arbetar som administratör på SISU Idrottsutbildarna i Jönköping.
Vilma Hugosson är en 22-årig maskiningenjör som håller på att ta en magisterexamen. Hennes hjärtefrågor är jämställdhet och ungas mentala hälsa.
- Jag valde Centerpartiet för att jag tycker att värdegrund och ambitioner passar bäst ihop med mina egna åsikter och jag vill ha ett samhälle där alla känner sig inkluderade.


Presidiet Centerpartiet Jönköping

Presidiet: Rosita Edfeldt, Åke Johansson och Erik Johansson gjorde ett strålande jobb på stämman.

nomineringsstämma Jönköping 2021

Stämman hölls i stora salen på Stugan i Jönköpings stadspark.

Nomineringsstämma Jönköping 2021

Rune Backlund, ledamot i nomineringskommittén berättade om deras arbeta med listan.

Ann-Marie Nilsson Centerpartiet Jönköping

KSO Ann-Marie Nilsson berättade om vad Centerpartiet åstadkommit i kommunen genom åren.