"Ge lärarna möjlighet till
större fokus på undervisning"

Nancy Karkouh, Centerpartiet i Jönköping

Nancy Karkouh, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

 

- Jönköping har högst andel behöriga lärare i länet, tack vare högskolan i Jönköping med sin lärarutbildning, säger Nancy Karkouh (C), ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Hög andel behöriga lärare innebär också en hög kvalitet i verksamheten.

Nancy Karkouh tog examen som grundskollärare F-3 sommaren -21. Hon är med sina 24 år en av Jönköpingscenterns yngsta politiker.
- Min familj är från Libanon och politik är ett stort ämne hemma hos oss. Mina föräldrar har alltid uppmuntrat mig till engagemang.

En trygg och kunskapsinriktad skolgång ger en stabil grund att stå på och är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot en rad sociala problem. Centerpartiet menar att grundskolan är en av de viktigaste plattformarna för inkludering och integration av nyanlända. Men då krävs en hög kompetens, först och främst inom lärarkåren.
- Det behövs mer avlastning i klassrummen, för att kunna se till varje elevs behov. Lärarresursen måste anpassas till hur det ser ut i varje klass, säger Nancy Karkouh.

För en expansiv kommun som Jönköping är också skollokaler en utmaning. Och för att föräldrar ska få vardagen att gå ihop är det viktigt att skola och barnomsorg finns nära till hands.
Oavsett var i kommunen man bor ska det finnas tillgång till bra förskola och skola. Oberoende av var man väljer att bosätta sig så ska man ha tillgång till en fungerande infrastruktur och samhällsservice.