Trä är framtiden för ett
mer hållbart Jönköping

Anders Samuelsson, Centerpartiet i Jönköping

Anders Samuelsson, (C), på trähusområdet Kungsängen i Jönköping.

 

Jönköpings kommun växer, inte bara stadsnära, utan även på landsbygden.
- Det har inte varit så här mycket på gång sedan kommunen bildades, säger Anders Samuelsson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden. Alla delar av kommunen växer, vilket gör mig som centerpartist extra stolt.

De senaste åren har omfattande detaljplaner tagits fram för Jönköpings kommun med fokus på hållbart byggande. Alldeles intill Österängen har en ny grön stadsdel vuxit fram. Trähusområdet Kungsängen rymmer 500 bostäder. Förnybart, återvinningsbart
och koldioxidbindande, alldeles intill Bondbergets naturreservat.
Ett nytt trähusområde planeras också i Åsen, Mariebo, och ska binda ihop Samset.
- Vi har tre uppdrag när det gäller byggnation: volym, god gestaltning och långsiktig hållbarhet, säger Anders Samuelsson. Centerpartiets politik har fått stort genomslag på det här området, inte minst genom trähusstrategin.

Långsiktig hållbarhet

Att bygga bostäder åt alla grupper i samhället handlar först och främst om volym, men både god gestaltning och långsiktig hållbarhet väger tungt i planeringen. Att bygga eftertänksamt med sikte på framtiden. Hus som påverkar för generationer framåt.
- Målet är att bygga ihop våra stadsdelar med bra kommunikation och gröna stråk däremellan, säger Anders Samuelsson.
Även på de mindre orterna kring Jönköping händer det saker. I Tenhult planeras för Herrgårdsgärdet, den största detaljplanen i samhället någonsin. I Tabergsådalen, Barnarp, Lekeryd och Bottnaryd växer också befolkningen och nya bostäder planeras.
- I Bottnaryd byggs det bland annat nya hyresrätter, vilket är enormt viktigt, säger Anders. Inte minst för ungdomar, men också för äldre, som vill flytta från sitt hus och bo mer tillgängligt.

Många unga återvändare

Det går en grön våg genom landsbygden i Jönköpings kommun. Stadsbyggnadsnämnden har aldrig behandlat så många bygglov på landet, inte minst på landsbygden som omger Skärstad-Ölmstad. Bredband överallt förstärker möjligheten att arbeta hemifrån och pandemin har visat att det verkligen fungerar.
- Det är roligt att se så många unga som flyttar tillbaka hit, säger Anders Samuelsson. Det är en positiv trend i samhället i stort, men det är också ett gediget centerpolitiskt arbete som har gjort det möjligt. Genom utbyggnad av bredband, barnomsorg och annan service.

Förutom hållbart byggande är hållbart resande något som ligger Anders Samuelsson och Centerpartiet varmt om hjärtat. Under pandemin har det varit svårt att resa hållbart med kollektivtrafik, men cyklingen har gått starkt framåt.
- Förutom att göra en insats för klimatet så ger cyklingen också motion och en god hälsa, säger Anders Samuelsson. Kan det bli bättre?