”Tillsammans kan vi ta oss genom krisen"

Börje Svensson, lantbrukare, Centerpartiet

- Det extrema kostnadsläget som är nu kan vi lantbrukare klara en kortare tid, men fortsätter det så kommer livsmedelsproduktionen minska betydligt, säger Börje Svensson (C), lantbrukare i Åkerby utanför Tenhult: Som enskild lantbrukare har man ingen skyldighet att producera mat, men ett lands ledande politiker har skyldighet att erbjuda en pålitlig livsmedelsförsörjning.

Det senaste året har svenskt jordbruk drabbats hårt ekonomiskt. Stigande kostnader för el, bränsle och växtnäring har gjort det ohållbart för många av oss lantbrukare. Enligt en undersökning av LRF, så planerar fyra av tio bönder att minska sin produktion under året. Andra ställer om från mjölk till kött, eller lägger ner sina verksamheter helt. Kurvan för Sveriges självförsörjningsgrad sluttar brant neråt, i en tid när det oroliga läget i Europa sätter fokus på vikten av svensk matproduktion.

- Det är inte ofta som alla parametrar för lantbruket stämmer och är gynnsamma. Vi har motgångar, precis som alla andra branscher, säger Börje Svensson. Det kan vara höga elpriser ett år, för att sedan vara höga diesel- eller gödselpriser nästa. Det får man ta med i beräkningarna.
Det unika nu är att kriserna inte har avlöst varandra, utan slagit till alla på samma gång. Kostnaderna för foder, diesel, el och växtnäring har gått upp med upp till 200 procent.
- Den globala oron kan svenska politiker inte göra något åt. Men det finns åtgärder som skulle ge lantbruket en chans att ta sig genom krisen och på samma gång skapa en trygg svensk matproduktion.

Några av dem har Centerpartiet lagt förslag på i ett åtgärdspaket. Genom att sänka skatten på förnybara drivmedel och stoppa skattehöjningen helt på rena biodrivmedel. På initiativ från Centerpartiet har riksdagen också röstat igenom en nödmiljard i stöd för svenskt jordbruk för att minska den mest akuta krisen.
Dessa åtgärder kommer att hjälpa till viss del, men vi måste ändå komma till rätta med grundproblemen.

- Vi lantbrukare både vill och kan bidra till en grön omställning genom att producera biobränsle, klimatsmart mat, och ökad kolinlagring i marken. Men precis som andra branscher måste vi ges rimliga förutsättningar för produktion.