Vi tar ansvar för att hela kommunen ska leva

  • Centerpartiet vill se en hållbar utveckling i Jönköpings kommun. Att hela kommunen ska leva och att invånare överallt ska känna trygghet är viktigt för oss.
  • Vår miljö är viktig här och nu och för framtiden. Centerpartiet arbetar för ett hållbart nyttjande av naturresurser.
  • Vi vill bevara jordbruksmarken och se till att lokalt producerade livsmedel ska ha goda förutsättningar i kommunens upphandlingar.

Läs mer om våra viktigaste frågor i valprogrammet!