Jönköping
Centerpartiet lokalt
  • / Om oss

Om oss

Bild

Centerpartiet i Jönköping är ett glatt gäng som håller på med politik på fritiden. Sju av oss sitter i kommunfullmäktige och flera sitter i nämnder och styrelser. Vi har två personer som representerar Centerpartiet i regionen, varav ett vice regionråd. Välkommen att höra av dig till någon av oss!

Centerpartiets styrelse 2018 i Jönköpings kommun

Ordförande Göran Bäckstrand, 070-431 39 09

Övriga ledamöter

Annelie Hagstrand, 076-295 69 49

Lena Sumedrea, 076-818 82 00

Ingegerd Hugosson, 0705-80 87 42

Agneta Sundgren, 0705-402 622

Emilie Walfridsson, 070-269 89 40

Mats Petersson, 072-588 40 60

William Fröding, 070-5981337

Adjungerade

Kassör Anders Samuelsson, 070-696 30 17