Årsmöte

Liggande logotyp

Välkomna till årsmöte med Centerpartiet i Nässjö,
måndag den 22 februari 2021 kl. 18.00
Mötet sker digitalt och alla medlemmar är välkomna att delta.
På grund av den pågående pandemin och för att inte bryta mot Folkhälsomyndigheten rekommendationer sker årsstämman digitalt.

Länk till mötet Join Zoom Meeting


https://us02web.zoom.us/j/86848798081


Meeting ID: 868 4879 8081
Passcode: 614342


Program:
Kl.18.00 Ordförande öppnar mötet
Kl 18.05 Per Eriksson, centerpartiets distriktsordförande och nya regionråd
Kl.18.35 Stämmo- förhandlingar


Mer information
och handlingar till årsmötet som Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse hittar du på Centerpartiet i Nässjö hemsida

Länk till hemsida
https://www.centerpartiet.se/lokal/jonkopings-lan/nassjo/startsida

Länk till Facebook
https://www.facebook.com/Centerpartiet-i-N%C3%A4ssj%C3%B6-Kommun-302720409901994

Har du funderingar eller vill du ha handlingarna i pappersform hör av dej till Ann-Cathrin Gunnar 070-6444784


Om du får problem att koppla upp ringer ni till Lena Sumedrea 073-577 82 65


Tips Korta instruktioner :

Logga in i Zoom
Logga gärna in 30 minuter innan utsatt tid för att kunna testa kamera och mikrofon.
Klicka på länken.
När det frågas efter kod, skriver ni in denna:
Är det första gången man använder zoom blir man tillfrågad att ladda ner zoom appen – tacka då ja till detta.
Du kan också behöva gå in i dina inställningar för att ge zoom åtkomst till kamera/mic.


När ni loggat in, ha kamera på men ljud av när du inte pratar.
Använd helst headset och sitt gärna ostört för att minska bakgrundsbuller och för bättre ljudkvalité för alla deltagare.

CenterhälsningarValberedningens förslag

Mötesfunktionärer:
Ordförande för mötet: Per-Olof Holst
Sekreterare för mötet: Anders Sjölander
Föredragande: Ann-Chatrine Gunnar

Antalet ledamöter
Oförändrat 9st

Val av ordförande
Ann-Chatrin Gunnar

Val av övriga ledamöter
Anders Karlsson
Barbro Carlberg-Klang
Maria Klint
Erik Wagner
Emma Magnebäck
Ronnie Johansson
Lars-Ivan Fransson
Alen Omerbasic Majstrovic

Val av revisorer samt ersättare
Ordinarie: Kjell Hellqvist, Christer Andersson
Ersättare: Majny Andersson, Elizabeth Arombo Eklöf

Ombud till distriktets stämmor
Ann-Chatrin Gunnar, Maria Klint, Per-Olof Holst, Birgitta Holst, Anders Karlsson, Per Persson, Maj- Britt Persson, Kjell Hellqvist, Ronnie Johansson, Lars-Ivan Fransson, Per-Åke Karlsson, Leif Gunnar, Gustav Antonsson
Gunvor Antonsson, Christer Andersson, Erik Wagner, Abdi Ismail, Alen Omerbasic Majstrovic, Linnea Andersson, Göran Andersson.

Ombud till partistämman
Ordinarie Anders Sjölander(2019)
Ersättare: Linnea Andersson, Cecilia Persson


VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Centerpartiets kommunkrets i Nässjö kommun 2020

Styrelseledamöter
Ordförande: Ann-Cathrin Gunnar, Givarpsvägen 9 578 75 Flisby
Vice ordf. Anders Karlsson, N Sandsjö Prästgård 571 63 Bodafors
Kassör: Barbro C Klang, Solavägen 9 571 72 Ormaryd
Sekr. Maria Klint Södra Skogsvägen 75 571 39 Nässjö
Ronnie Johansson, Hattsjöhult 571 65 Grimstorp
Lars-Ivan Fransson, Säveda 571 66 Bodafors
Erik Wagner, Esperyd Ängslyckan 1 571 94 Nässjö
Per Eriksson, Lerövägen 5 571 73 Stensjön
Emma Magnebäck, Tohult 57169 Malmbäck

Revisorer
Ordinarie: Bengt Persson Storgatan 57D 571 33 Nässjö
Kjell Hellqvist Hällevad 4 571 91 Nässjö

Ersättare: Majny Augustsson Idrottsgatan 23 A 571 41 Nässjö
Christer Andersson Blåbärsstigen 3 571 37 Nässjö

Valberedning,
Linnea Andersson sammankallande
Per-Åke Carlsson och Patrik Andersson

Medlemar:
Vid årsskiftet var vi 165 medlemmar i kretsen.

STÄMMOR möten och sammanträden Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Dessutom har en del frågor och information avhandlats i samband med gruppmöten.

Årsmöte
Kommunkretsens årsstämma genomfördes 20 februari i Stora salen på Stadshuset. Vi hade besök av vikarierande riksdagsman Göran Lindell och vår ombudsman Lena Sumedrea. I sitt anförande la Göran mesta tiden på att redogöra för hur det varit att vara vikarie för Annie Lööf. Göran redogjorde för sitt arbete i trafikutskottet. Ombudsman Lena genomförde ett grupparbete med oss under temat ”Var är vi, var vill vi vara 20222”. Vårt kommunalråd Anders Karlsson gav en politisk skildring av vad som just för ögonblicket skedde inom distriktet och kommunen.
Kommungruppen och gruppmöten.
Kommungruppen har haft 13 sammankomster under året. Vid kommungruppens möten har olika ställningstagande i politiken diskuterats och det är vid dessa möten som vår lokala politik gemensamt formas. Många diskussioner under året har rört utredningen om finnansering av Simhall. Antal förtroendevalda för samtliga träffar har i genomsnitt varit 12 deltagare. Till kommungruppens sammanträden har inbjudits medlemmar och kallats ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och bolag samt kommunkretsens styrelseledamöter.

Samverkan Nässjö
Vi i Centerpartiet gjorde en bra valrörelse 2018 både lokalt i Nässjö kommun och på läns och riks.
I Nässjö tog vi ett mandat till och har nu 5 fullmäktige ledamöter och 3 ersättare.
Här i Nässjö ingår vi i överenskommelse ”Samverkan Nässjö” med socialdemokraterna och kristdemokraterna,

I den avsiktsförklaring som vi gjorde klargjordes att vi är beredd att föra en ansvarsfull politik som resulterar i en utveckling av Nässjö kommun. Det arbetet har fortsatt även 2020. Med Agenda 2030 som ledstjärna. Vi har sedan under året haft 4 majoritetsmöten där vi fått information och tagit ställning i strategiska frågor.

Följande aktiviteter har skett under året där kommunkretsens medverkan.

23 febr var det Kyrk söndag i Bringetofta kyrka. Efter högmässan inbjöd Lars-Ivan och Marianne Fransson till kaffe och semla i församlingshemmet. Denna tradition att Centerpartiet ordnar kyrkkaffe med semla går mer än 40 år tillbaka i tiden.
2 mars hade vi ett fysiskt gruppmöte i vår lokal. Vi hade då tema kultur och fritid och som gäst var Pär Jonsson från kultur och fritid inbjuden. Fick bla. information om Skidskytteanläggningen som håller på att byggas i Lövhult.
8 mars Internationella kvinnodagen brukar vi dela ut en guldklöver och tårta, tyvärr blev det i år inställt.
16 mars var det möte med Samverkan Nässjö. Där lämnades information om kommunens ekonomi och budgetförutsättningar inför 2021. Dessutom var det information om projektdirektivet för simhallsutredningen.
7 mars vid Centerpartiets distriktsstämma i Mullsjö deltog ett flertal ombud och medlemmar. Per Eriksson valdes som ny distriktsordförande och Anders Karlsson som ledamot i distriktsstyrelsen.

20 april hade vi fortfarande fysiska möten och träffades i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, med lite större avstånd. Kjell Hellqvist informerade då om Fastighets AB Lindens verksamhet.
18 maj för att kunna hålla avstånd tog vi oss till Norra Sandsjö Bygdegård. Där diskuterades bland annat förslaget till ny F-6 skola. Förändrade ramar i driftbudgeten och förändringar i investeringsbudget. För första gången prövade vi också att en del medlemmar var med på digital länk.
8 juni avslutade vi vårens verksamhet och var inbjudna till besök i Tohult hos Emma Magnebäck. Vi fick där en intressant vissning av deras solenergianläggning. Vi fick också möjlighet att titta runt på alla traktorer av olika årsmodeller som fanns i deras maskinhall. Via länk hade vi besök av centerpartiets riksdagsman och miljöpolitiska talesperson Rickard Nordin.
9 augusti startade vi upp hösten verksamhet med Grön Trädgård hos Marie och Ronny Johansson i Hattsjöhult. Det var många som kom. Man gick runt och njöt av de vackra trädgårdarna, kollade blommor, grönsaker och djuren. Många tog tillfället i akt och handlade med sig grönsaker och blommor hem. Vårt kaffe, med bullar från Älgaryds bageri och små pratet var uppskattat.

17 augusti bjöd Sofia Holm Karlsson in oss till gruppmöte i Solbacka Spexhult. Det blev trevlig samvaro och fika i den fina augustikvällen på deras altan. Många bra diskussioner om aktuella frågor i kommunen, som skollokaler, simhall, ekonomi och det som händer i bolagen och nämnderna.
7 sept. hade vi mötet i kommunhuset Vipan, där vi diskuterade om aktuella frågor i kommunen.

22 sept. gemensamt gruppmöte med Samverkan Nässjö i Stora salen på Stadshuset. Information om simhallsprojektet.
26 sept. var det extra distriktstämma. Stämman genomfördes på fyra platser i länet. Vi från Höglandskommunerna var i Nässjö på Studieförbundet Vuxenskolan. De olika platserna länkades samman digitalt. Vår partiledare Annie Lööf invigningstalade. Efter en spännande omröstning valdes Per Eriksson till landstingsråd

28 sept. gemensamt gruppmöte med Samverkan Nässjö i Stora salen på Stadshuset. Information om budget och ekonomi.
5 oktober gruppmöte var förslagt till kommunhuset Vipan. På agendan var förslaget till Budget 2021.
19 oktober gjorde vi ett studiebesök i Sandsjövik. Vi fick information om det nya trygghetsboendet och även en rundvandring och möjlighet att titta in i några lägenheter. Trygga hem Framtiden, kooperativa hyresrättsföreningen är ägare av fastigheten.

26 oktober gruppmöte vi träffades då i kommunhuset Vipan. Genomgång av aktuella kommunala och regionfrågor.
23 november genomförde vi vårt första digitala gruppmöte. Där alla satt hemma och deltog på distans. Mycket diskussion om simhall och bostadsfrågor.
15 december hade vi ett digitalt möte med Samverkan Nässjö. Dennis Lundqvist redogjorde för utredningen om Finansering av Simhall.
21 dec firade vi in julen med digitalt Glögg mingel. På länk hade vi besök av Anders Åkesson riksdagsman från Kalmar län. Vi gratulerade vår Per Eriksson till nya uppdraget som regionråd i vårt län.
På grund av Corona pandemin har mycket inte varit sig som tidigare, mycket har blivit inställt
Vår lokal på postgatan har varit stängt sedan i mars. Centerkafé torsdagar genomfördes endast i början av året. Torsdags cafét är något som många saknar. Det har heller inge varit några markander under året eller kampanjer på staden. Blev tyvärr heller ingen Julfest heller i år.
Kommunen
Ann-Cathrin Gunnar, Anders Karlsson, Ronnie Johansson, Sofia Holm Storme och Annette Andersson är kommunfullmäktigeledamöter. Per Eriksson, Abdi Ismail och Erik Wagner är nu ersättare.
Anders Karlsson är kommunalråd på 50 %.
Vi har representation i samtliga nämnder och bolag i kommunen. Har ordförande poster i fastighetsbolaget Linden, Citynätet, Räddningstjänsten och Socialnämnden.

Landstinget
Vår ledamot i region Jönköping är Per Eriksson.
Centerpartiets kommundagar 5-6 febr 2021
Centerpartiets kommundagar var i år digitala Ann-Cathrin Gunnar, Anders Karlsson, Emma Magnebäck och Per Eriksson deltog

Hemsida och Face Book
Vad som händer i centerpartiet i går att följa på centerpartiets hemsida och också på vår Face Book sida

Kyrkoval
Ansvariga för valet var Linnea Andersson och Barbro Carlberg Klang.

Övrigt
Lotteriet ger en bra slant till vår kretskassa. Tack till Per Persson som administrerar det.
Anders Karlsson har deltagit vid kommunala sektionens möten i länet.
Vi har under året sponsrat Nässjö Basket.
Vi har ett bra sammarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Tack till alla som intensivt har jobbat för centerpartiet under året som gått.


Ann-Cathrin Gunnar
Ordförande i Centerpartiet Nässjö kretsen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Centerpartiets kommunkrets i Nässjö kommun 2020

Styrelseledamöter
Ordförande: Ann-Cathrin Gunnar, Givarpsvägen 9 578 75 Flisby
Vice ordf. Anders Karlsson, N Sandsjö Prästgård 571 63 Bodafors
Kassör: Barbro C Klang, Solavägen 9 571 72 Ormaryd
Sekr. Maria Klint Södra Skogsvägen 75 571 39 Nässjö
Ronnie Johansson, Hattsjöhult 571 65 Grimstorp
Lars-Ivan Fransson, Säveda 571 66 Bodafors
Erik Wagner, Esperyd Ängslyckan 1 571 94 Nässjö
Per Eriksson, Lerövägen 5 571 73 Stensjön
Emma Magnebäck, Tohult 57169 Malmbäck

Revisorer
Ordinarie: Bengt Persson Storgatan 57D 571 33 Nässjö
Kjell Hellqvist Hällevad 4 571 91 Nässjö

Ersättare: Majny Augustsson Idrottsgatan 23 A 571 41 Nässjö
Christer Andersson Blåbärsstigen 3 571 37 Nässjö

Valberedning,
Linnea Andersson sammankallande
Per-Åke Carlsson och Patrik Andersson

Medlemar:
Vid årsskiftet var vi 165 medlemmar i kretsen.

STÄMMOR möten och sammanträden Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Dessutom har en del frågor och information avhandlats i samband med gruppmöten.

Årsmöte
Kommunkretsens årsstämma genomfördes 20 februari i Stora salen på Stadshuset. Vi hade besök av vikarierande riksdagsman Göran Lindell och vår ombudsman Lena Sumedrea. I sitt anförande la Göran mesta tiden på att redogöra för hur det varit att vara vikarie för Annie Lööf. Göran redogjorde för sitt arbete i trafikutskottet. Ombudsman Lena genomförde ett grupparbete med oss under temat ”Var är vi, var vill vi vara 20222”. Vårt kommunalråd Anders Karlsson gav en politisk skildring av vad som just för ögonblicket skedde inom distriktet och kommunen.
Kommungruppen och gruppmöten.
Kommungruppen har haft 13 sammankomster under året. Vid kommungruppens möten har olika ställningstagande i politiken diskuterats och det är vid dessa möten som vår lokala politik gemensamt formas. Många diskussioner under året har rört utredningen om finnansering av Simhall. Antal förtroendevalda för samtliga träffar har i genomsnitt varit 12 deltagare. Till kommungruppens sammanträden har inbjudits medlemmar och kallats ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och bolag samt kommunkretsens styrelseledamöter.

Samverkan Nässjö
Vi i Centerpartiet gjorde en bra valrörelse 2018 både lokalt i Nässjö kommun och på läns och riks.
I Nässjö tog vi ett mandat till och har nu 5 fullmäktige ledamöter och 3 ersättare.
Här i Nässjö ingår vi i överenskommelse ”Samverkan Nässjö” med socialdemokraterna och kristdemokraterna,

I den avsiktsförklaring som vi gjorde klargjordes att vi är beredd att föra en ansvarsfull politik som resulterar i en utveckling av Nässjö kommun. Det arbetet har fortsatt även 2020. Med Agenda 2030 som ledstjärna. Vi har sedan under året haft 4 majoritetsmöten där vi fått information och tagit ställning i strategiska frågor.

Följande aktiviteter har skett under året där kommunkretsens medverkan.

23 febr var det Kyrk söndag i Bringetofta kyrka. Efter högmässan inbjöd Lars-Ivan och Marianne Fransson till kaffe och semla i församlingshemmet. Denna tradition att Centerpartiet ordnar kyrkkaffe med semla går mer än 40 år tillbaka i tiden.
2 mars hade vi ett fysiskt gruppmöte i vår lokal. Vi hade då tema kultur och fritid och som gäst var Pär Jonsson från kultur och fritid inbjuden. Fick bla. information om Skidskytteanläggningen som håller på att byggas i Lövhult.
8 mars Internationella kvinnodagen brukar vi dela ut en guldklöver och tårta, tyvärr blev det i år inställt.
16 mars var det möte med Samverkan Nässjö. Där lämnades information om kommunens ekonomi och budgetförutsättningar inför 2021. Dessutom var det information om projektdirektivet för simhallsutredningen.
7 mars vid Centerpartiets distriktsstämma i Mullsjö deltog ett flertal ombud och medlemmar. Per Eriksson valdes som ny distriktsordförande och Anders Karlsson som ledamot i distriktsstyrelsen.

20 april hade vi fortfarande fysiska möten och träffades i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, med lite större avstånd. Kjell Hellqvist informerade då om Fastighets AB Lindens verksamhet.
18 maj för att kunna hålla avstånd tog vi oss till Norra Sandsjö Bygdegård. Där diskuterades bland annat förslaget till ny F-6 skola. Förändrade ramar i driftbudgeten och förändringar i investeringsbudget. För första gången prövade vi också att en del medlemmar var med på digital länk.
8 juni avslutade vi vårens verksamhet och var inbjudna till besök i Tohult hos Emma Magnebäck. Vi fick där en intressant vissning av deras solenergianläggning. Vi fick också möjlighet att titta runt på alla traktorer av olika årsmodeller som fanns i deras maskinhall. Via länk hade vi besök av centerpartiets riksdagsman och miljöpolitiska talesperson Rickard Nordin.
9 augusti startade vi upp hösten verksamhet med Grön Trädgård hos Marie och Ronny Johansson i Hattsjöhult. Det var många som kom. Man gick runt och njöt av de vackra trädgårdarna, kollade blommor, grönsaker och djuren. Många tog tillfället i akt och handlade med sig grönsaker och blommor hem. Vårt kaffe, med bullar från Älgaryds bageri och små pratet var uppskattat.

17 augusti bjöd Sofia Holm Karlsson in oss till gruppmöte i Solbacka Spexhult. Det blev trevlig samvaro och fika i den fina augustikvällen på deras altan. Många bra diskussioner om aktuella frågor i kommunen, som skollokaler, simhall, ekonomi och det som händer i bolagen och nämnderna.
7 sept. hade vi mötet i kommunhuset Vipan, där vi diskuterade om aktuella frågor i kommunen.

22 sept. gemensamt gruppmöte med Samverkan Nässjö i Stora salen på Stadshuset. Information om simhallsprojektet.
26 sept. var det extra distriktstämma. Stämman genomfördes på fyra platser i länet. Vi från Höglandskommunerna var i Nässjö på Studieförbundet Vuxenskolan. De olika platserna länkades samman digitalt. Vår partiledare Annie Lööf invigningstalade. Efter en spännande omröstning valdes Per Eriksson till landstingsråd

28 sept. gemensamt gruppmöte med Samverkan Nässjö i Stora salen på Stadshuset. Information om budget och ekonomi.
5 oktober gruppmöte var förslagt till kommunhuset Vipan. På agendan var förslaget till Budget 2021.
19 oktober gjorde vi ett studiebesök i Sandsjövik. Vi fick information om det nya trygghetsboendet och även en rundvandring och möjlighet att titta in i några lägenheter. Trygga hem Framtiden, kooperativa hyresrättsföreningen är ägare av fastigheten.

26 oktober gruppmöte vi träffades då i kommunhuset Vipan. Genomgång av aktuella kommunala och regionfrågor.
23 november genomförde vi vårt första digitala gruppmöte. Där alla satt hemma och deltog på distans. Mycket diskussion om simhall och bostadsfrågor.
15 december hade vi ett digitalt möte med Samverkan Nässjö. Dennis Lundqvist redogjorde för utredningen om Finansering av Simhall.
21 dec firade vi in julen med digitalt Glögg mingel. På länk hade vi besök av Anders Åkesson riksdagsman från Kalmar län. Vi gratulerade vår Per Eriksson till nya uppdraget som regionråd i vårt län.
På grund av Corona pandemin har mycket inte varit sig som tidigare, mycket har blivit inställt
Vår lokal på postgatan har varit stängt sedan i mars. Centerkafé torsdagar genomfördes endast i början av året. Torsdags cafét är något som många saknar. Det har heller inge varit några markander under året eller kampanjer på staden. Blev tyvärr heller ingen Julfest heller i år.
Kommunen
Ann-Cathrin Gunnar, Anders Karlsson, Ronnie Johansson, Sofia Holm Storme och Annette Andersson är kommunfullmäktigeledamöter. Per Eriksson, Abdi Ismail och Erik Wagner är nu ersättare.
Anders Karlsson är kommunalråd på 50 %.
Vi har representation i samtliga nämnder och bolag i kommunen. Har ordförande poster i fastighetsbolaget Linden, Citynätet, Räddningstjänsten och Socialnämnden.

Landstinget
Vår ledamot i region Jönköping är Per Eriksson.
Centerpartiets kommundagar 5-6 febr 2021
Centerpartiets kommundagar var i år digitala Ann-Cathrin Gunnar, Anders Karlsson, Emma Magnebäck och Per Eriksson deltog

Hemsida och Face Book
Vad som händer i centerpartiet i går att följa på centerpartiets hemsida och också på vår Face Book sida

Kyrkoval
Ansvariga för valet var Linnea Andersson och Barbro Carlberg Klang.

Övrigt
Lotteriet ger en bra slant till vår kretskassa. Tack till Per Persson som administrerar det.
Anders Karlsson har deltagit vid kommunala sektionens möten i länet.
Vi har under året sponsrat Nässjö Basket.
Vi har ett bra sammarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Tack till alla som intensivt har jobbat för centerpartiet under året som gått.


Ann-Cathrin Gunnar
Ordförande i Centerpartiet Nässjö kretsen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Centerpartiets kommunkrets i Nässjö kommun 2020

Styrelseledamöter
Ordförande: Ann-Cathrin Gunnar, Givarpsvägen 9 578 75 Flisby
Vice ordf. Anders Karlsson, N Sandsjö Prästgård 571 63 Bodafors
Kassör: Barbro C Klang, Solavägen 9 571 72 Ormaryd
Sekr. Maria Klint Södra Skogsvägen 75 571 39 Nässjö
Ronnie Johansson, Hattsjöhult 571 65 Grimstorp
Lars-Ivan Fransson, Säveda 571 66 Bodafors
Erik Wagner, Esperyd Ängslyckan 1 571 94 Nässjö
Per Eriksson, Lerövägen 5 571 73 Stensjön
Emma Magnebäck, Tohult 57169 Malmbäck

Revisorer
Ordinarie: Bengt Persson Storgatan 57D 571 33 Nässjö
Kjell Hellqvist Hällevad 4 571 91 Nässjö

Ersättare: Majny Augustsson Idrottsgatan 23 A 571 41 Nässjö
Christer Andersson Blåbärsstigen 3 571 37 Nässjö

Valberedning,
Linnea Andersson sammankallande
Per-Åke Carlsson och Patrik Andersson

Medlemar:
Vid årsskiftet var vi 165 medlemmar i kretsen.

STÄMMOR möten och sammanträden Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Dessutom har en del frågor och information avhandlats i samband med gruppmöten.

Årsmöte
Kommunkretsens årsstämma genomfördes 20 februari i Stora salen på Stadshuset. Vi hade besök av vikarierande riksdagsman Göran Lindell och vår ombudsman Lena Sumedrea. I sitt anförande la Göran mesta tiden på att redogöra för hur det varit att vara vikarie för Annie Lööf. Göran redogjorde för sitt arbete i trafikutskottet. Ombudsman Lena genomförde ett grupparbete med oss under temat ”Var är vi, var vill vi vara 20222”. Vårt kommunalråd Anders Karlsson gav en politisk skildring av vad som just för ögonblicket skedde inom distriktet och kommunen.
Kommungruppen och gruppmöten.
Kommungruppen har haft 13 sammankomster under året. Vid kommungruppens möten har olika ställningstagande i politiken diskuterats och det är vid dessa möten som vår lokala politik gemensamt formas. Många diskussioner under året har rört utredningen om finnansering av Simhall. Antal förtroendevalda för samtliga träffar har i genomsnitt varit 12 deltagare. Till kommungruppens sammanträden har inbjudits medlemmar och kallats ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och bolag samt kommunkretsens styrelseledamöter.

Samverkan Nässjö
Vi i Centerpartiet gjorde en bra valrörelse 2018 både lokalt i Nässjö kommun och på läns och riks.
I Nässjö tog vi ett mandat till och har nu 5 fullmäktige ledamöter och 3 ersättare.
Här i Nässjö ingår vi i överenskommelse ”Samverkan Nässjö” med socialdemokraterna och kristdemokraterna,

I den avsiktsförklaring som vi gjorde klargjordes att vi är beredd att föra en ansvarsfull politik som resulterar i en utveckling av Nässjö kommun. Det arbetet har fortsatt även 2020. Med Agenda 2030 som ledstjärna. Vi har sedan under året haft 4 majoritetsmöten där vi fått information och tagit ställning i strategiska frågor.

Följande aktiviteter har skett under året där kommunkretsens medverkan.

23 febr var det Kyrk söndag i Bringetofta kyrka. Efter högmässan inbjöd Lars-Ivan och Marianne Fransson till kaffe och semla i församlingshemmet. Denna tradition att Centerpartiet ordnar kyrkkaffe med semla går mer än 40 år tillbaka i tiden.
2 mars hade vi ett fysiskt gruppmöte i vår lokal. Vi hade då tema kultur och fritid och som gäst var Pär Jonsson från kultur och fritid inbjuden. Fick bla. information om Skidskytteanläggningen som håller på att byggas i Lövhult.
8 mars Internationella kvinnodagen brukar vi dela ut en guldklöver och tårta, tyvärr blev det i år inställt.
16 mars var det möte med Samverkan Nässjö. Där lämnades information om kommunens ekonomi och budgetförutsättningar inför 2021. Dessutom var det information om projektdirektivet för simhallsutredningen.
7 mars vid Centerpartiets distriktsstämma i Mullsjö deltog ett flertal ombud och medlemmar. Per Eriksson valdes som ny distriktsordförande och Anders Karlsson som ledamot i distriktsstyrelsen.

20 april hade vi fortfarande fysiska möten och träffades i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, med lite större avstånd. Kjell Hellqvist informerade då om Fastighets AB Lindens verksamhet.
18 maj för att kunna hålla avstånd tog vi oss till Norra Sandsjö Bygdegård. Där diskuterades bland annat förslaget till ny F-6 skola. Förändrade ramar i driftbudgeten och förändringar i investeringsbudget. För första gången prövade vi också att en del medlemmar var med på digital länk.
8 juni avslutade vi vårens verksamhet och var inbjudna till besök i Tohult hos Emma Magnebäck. Vi fick där en intressant vissning av deras solenergianläggning. Vi fick också möjlighet att titta runt på alla traktorer av olika årsmodeller som fanns i deras maskinhall. Via länk hade vi besök av centerpartiets riksdagsman och miljöpolitiska talesperson Rickard Nordin.
9 augusti startade vi upp hösten verksamhet med Grön Trädgård hos Marie och Ronny Johansson i Hattsjöhult. Det var många som kom. Man gick runt och njöt av de vackra trädgårdarna, kollade blommor, grönsaker och djuren. Många tog tillfället i akt och handlade med sig grönsaker och blommor hem. Vårt kaffe, med bullar från Älgaryds bageri och små pratet var uppskattat.

17 augusti bjöd Sofia Holm Karlsson in oss till gruppmöte i Solbacka Spexhult. Det blev trevlig samvaro och fika i den fina augustikvällen på deras altan. Många bra diskussioner om aktuella frågor i kommunen, som skollokaler, simhall, ekonomi och det som händer i bolagen och nämnderna.
7 sept. hade vi mötet i kommunhuset Vipan, där vi diskuterade om aktuella frågor i kommunen.

22 sept. gemensamt gruppmöte med Samverkan Nässjö i Stora salen på Stadshuset. Information om simhallsprojektet.
26 sept. var det extra distriktstämma. Stämman genomfördes på fyra platser i länet. Vi från Höglandskommunerna var i Nässjö på Studieförbundet Vuxenskolan. De olika platserna länkades samman digitalt. Vår partiledare Annie Lööf invigningstalade. Efter en spännande omröstning valdes Per Eriksson till landstingsråd

28 sept. gemensamt gruppmöte med Samverkan Nässjö i Stora salen på Stadshuset. Information om budget och ekonomi.
5 oktober gruppmöte var förslagt till kommunhuset Vipan. På agendan var förslaget till Budget 2021.
19 oktober gjorde vi ett studiebesök i Sandsjövik. Vi fick information om det nya trygghetsboendet och även en rundvandring och möjlighet att titta in i några lägenheter. Trygga hem Framtiden, kooperativa hyresrättsföreningen är ägare av fastigheten.

26 oktober gruppmöte vi träffades då i kommunhuset Vipan. Genomgång av aktuella kommunala och regionfrågor.
23 november genomförde vi vårt första digitala gruppmöte. Där alla satt hemma och deltog på distans. Mycket diskussion om simhall och bostadsfrågor.
15 december hade vi ett digitalt möte med Samverkan Nässjö. Dennis Lundqvist redogjorde för utredningen om Finansering av Simhall.
21 dec firade vi in julen med digitalt Glögg mingel. På länk hade vi besök av Anders Åkesson riksdagsman från Kalmar län. Vi gratulerade vår Per Eriksson till nya uppdraget som regionråd i vårt län.
På grund av Corona pandemin har mycket inte varit sig som tidigare, mycket har blivit inställt
Vår lokal på postgatan har varit stängt sedan i mars. Centerkafé torsdagar genomfördes endast i början av året. Torsdags cafét är något som många saknar. Det har heller inge varit några markander under året eller kampanjer på staden. Blev tyvärr heller ingen Julfest heller i år.
Kommunen
Ann-Cathrin Gunnar, Anders Karlsson, Ronnie Johansson, Sofia Holm Storme och Annette Andersson är kommunfullmäktigeledamöter. Per Eriksson, Abdi Ismail och Erik Wagner är nu ersättare.
Anders Karlsson är kommunalråd på 50 %.
Vi har representation i samtliga nämnder och bolag i kommunen. Har ordförande poster i fastighetsbolaget Linden, Citynätet, Räddningstjänsten och Socialnämnden.

Landstinget
Vår ledamot i region Jönköping är Per Eriksson.
Centerpartiets kommundagar 5-6 febr 2021
Centerpartiets kommundagar var i år digitala Ann-Cathrin Gunnar, Anders Karlsson, Emma Magnebäck och Per Eriksson deltog

Hemsida och Face Book
Vad som händer i centerpartiet i går att följa på centerpartiets hemsida och också på vår Face Book sida

Kyrkoval
Ansvariga för valet var Linnea Andersson och Barbro Carlberg Klang.

Övrigt
Lotteriet ger en bra slant till vår kretskassa. Tack till Per Persson som administrerar det.
Anders Karlsson har deltagit vid kommunala sektionens möten i länet.
Vi har under året sponsrat Nässjö Basket.
Vi har ett bra sammarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Tack till alla som intensivt har jobbat för centerpartiet under året som gått.


Ann-Cathrin Gunnar
Ordförande i Centerpartiet Nässjö kretsen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Centerpartiets kommunkrets i Nässjö kommun 2020

Styrelseledamöter
Ordförande: Ann-Cathrin Gunnar, Givarpsvägen 9 578 75 Flisby
Vice ordf. Anders Karlsson, N Sandsjö Prästgård 571 63 Bodafors
Kassör: Barbro C Klang, Solavägen 9 571 72 Ormaryd
Sekr. Maria Klint Södra Skogsvägen 75 571 39 Nässjö
Ronnie Johansson, Hattsjöhult 571 65 Grimstorp
Lars-Ivan Fransson, Säveda 571 66 Bodafors
Erik Wagner, Esperyd Ängslyckan 1 571 94 Nässjö
Per Eriksson, Lerövägen 5 571 73 Stensjön
Emma Magnebäck, Tohult 57169 Malmbäck

Revisorer
Ordinarie: Bengt Persson Storgatan 57D 571 33 Nässjö
Kjell Hellqvist Hällevad 4 571 91 Nässjö

Ersättare: Majny Augustsson Idrottsgatan 23 A 571 41 Nässjö
Christer Andersson Blåbärsstigen 3 571 37 Nässjö

Valberedning,
Linnea Andersson sammankallande
Per-Åke Carlsson och Patrik Andersson

Medlemar:
Vid årsskiftet var vi 165 medlemmar i kretsen.

STÄMMOR möten och sammanträden Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Dessutom har en del frågor och information avhandlats i samband med gruppmöten.

Årsmöte
Kommunkretsens årsstämma genomfördes 20 februari i Stora salen på Stadshuset. Vi hade besök av vikarierande riksdagsman Göran Lindell och vår ombudsman Lena Sumedrea. I sitt anförande la Göran mesta tiden på att redogöra för hur det varit att vara vikarie för Annie Lööf. Göran redogjorde för sitt arbete i trafikutskottet. Ombudsman Lena genomförde ett grupparbete med oss under temat ”Var är vi, var vill vi vara 20222”. Vårt kommunalråd Anders Karlsson gav en politisk skildring av vad som just för ögonblicket skedde inom distriktet och kommunen.
Kommungruppen och gruppmöten.
Kommungruppen har haft 13 sammankomster under året. Vid kommungruppens möten har olika ställningstagande i politiken diskuterats och det är vid dessa möten som vår lokala politik gemensamt formas. Många diskussioner under året har rört utredningen om finnansering av Simhall. Antal förtroendevalda för samtliga träffar har i genomsnitt varit 12 deltagare. Till kommungruppens sammanträden har inbjudits medlemmar och kallats ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och bolag samt kommunkretsens styrelseledamöter.

Samverkan Nässjö
Vi i Centerpartiet gjorde en bra valrörelse 2018 både lokalt i Nässjö kommun och på läns och riks.
I Nässjö tog vi ett mandat till och har nu 5 fullmäktige ledamöter och 3 ersättare.
Här i Nässjö ingår vi i överenskommelse ”Samverkan Nässjö” med socialdemokraterna och kristdemokraterna,

I den avsiktsförklaring som vi gjorde klargjordes att vi är beredd att föra en ansvarsfull politik som resulterar i en utveckling av Nässjö kommun. Det arbetet har fortsatt även 2020. Med Agenda 2030 som ledstjärna. Vi har sedan under året haft 4 majoritetsmöten där vi fått information och tagit ställning i strategiska frågor.

Följande aktiviteter har skett under året där kommunkretsens medverkan.

23 febr var det Kyrk söndag i Bringetofta kyrka. Efter högmässan inbjöd Lars-Ivan och Marianne Fransson till kaffe och semla i församlingshemmet. Denna tradition att Centerpartiet ordnar kyrkkaffe med semla går mer än 40 år tillbaka i tiden.
2 mars hade vi ett fysiskt gruppmöte i vår lokal. Vi hade då tema kultur och fritid och som gäst var Pär Jonsson från kultur och fritid inbjuden. Fick bla. information om Skidskytteanläggningen som håller på att byggas i Lövhult.
8 mars Internationella kvinnodagen brukar vi dela ut en guldklöver och tårta, tyvärr blev det i år inställt.
16 mars var det möte med Samverkan Nässjö. Där lämnades information om kommunens ekonomi och budgetförutsättningar inför 2021. Dessutom var det information om projektdirektivet för simhallsutredningen.
7 mars vid Centerpartiets distriktsstämma i Mullsjö deltog ett flertal ombud och medlemmar. Per Eriksson valdes som ny distriktsordförande och Anders Karlsson som ledamot i distriktsstyrelsen.

20 april hade vi fortfarande fysiska möten och träffades i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, med lite större avstånd. Kjell Hellqvist informerade då om Fastighets AB Lindens verksamhet.
18 maj för att kunna hålla avstånd tog vi oss till Norra Sandsjö Bygdegård. Där diskuterades bland annat förslaget till ny F-6 skola. Förändrade ramar i driftbudgeten och förändringar i investeringsbudget. För första gången prövade vi också att en del medlemmar var med på digital länk.
8 juni avslutade vi vårens verksamhet och var inbjudna till besök i Tohult hos Emma Magnebäck. Vi fick där en intressant vissning av deras solenergianläggning. Vi fick också möjlighet att titta runt på alla traktorer av olika årsmodeller som fanns i deras maskinhall. Via länk hade vi besök av centerpartiets riksdagsman och miljöpolitiska talesperson Rickard Nordin.
9 augusti startade vi upp hösten verksamhet med Grön Trädgård hos Marie och Ronny Johansson i Hattsjöhult. Det var många som kom. Man gick runt och njöt av de vackra trädgårdarna, kollade blommor, grönsaker och djuren. Många tog tillfället i akt och handlade med sig grönsaker och blommor hem. Vårt kaffe, med bullar från Älgaryds bageri och små pratet var uppskattat.

17 augusti bjöd Sofia Holm Karlsson in oss till gruppmöte i Solbacka Spexhult. Det blev trevlig samvaro och fika i den fina augustikvällen på deras altan. Många bra diskussioner om aktuella frågor i kommunen, som skollokaler, simhall, ekonomi och det som händer i bolagen och nämnderna.
7 sept. hade vi mötet i kommunhuset Vipan, där vi diskuterade om aktuella frågor i kommunen.

22 sept. gemensamt gruppmöte med Samverkan Nässjö i Stora salen på Stadshuset. Information om simhallsprojektet.
26 sept. var det extra distriktstämma. Stämman genomfördes på fyra platser i länet. Vi från Höglandskommunerna var i Nässjö på Studieförbundet Vuxenskolan. De olika platserna länkades samman digitalt. Vår partiledare Annie Lööf invigningstalade. Efter en spännande omröstning valdes Per Eriksson till landstingsråd

28 sept. gemensamt gruppmöte med Samverkan Nässjö i Stora salen på Stadshuset. Information om budget och ekonomi.
5 oktober gruppmöte var förslagt till kommunhuset Vipan. På agendan var förslaget till Budget 2021.
19 oktober gjorde vi ett studiebesök i Sandsjövik. Vi fick information om det nya trygghetsboendet och även en rundvandring och möjlighet att titta in i några lägenheter. Trygga hem Framtiden, kooperativa hyresrättsföreningen är ägare av fastigheten.

26 oktober gruppmöte vi träffades då i kommunhuset Vipan. Genomgång av aktuella kommunala och regionfrågor.
23 november genomförde vi vårt första digitala gruppmöte. Där alla satt hemma och deltog på distans. Mycket diskussion om simhall och bostadsfrågor.
15 december hade vi ett digitalt möte med Samverkan Nässjö. Dennis Lundqvist redogjorde för utredningen om Finansering av Simhall.
21 dec firade vi in julen med digitalt Glögg mingel. På länk hade vi besök av Anders Åkesson riksdagsman från Kalmar län. Vi gratulerade vår Per Eriksson till nya uppdraget som regionråd i vårt län.
På grund av Corona pandemin har mycket inte varit sig som tidigare, mycket har blivit inställt
Vår lokal på postgatan har varit stängt sedan i mars. Centerkafé torsdagar genomfördes endast i början av året. Torsdags cafét är något som många saknar. Det har heller inge varit några markander under året eller kampanjer på staden. Blev tyvärr heller ingen Julfest heller i år.
Kommunen
Ann-Cathrin Gunnar, Anders Karlsson, Ronnie Johansson, Sofia Holm Storme och Annette Andersson är kommunfullmäktigeledamöter. Per Eriksson, Abdi Ismail och Erik Wagner är nu ersättare.
Anders Karlsson är kommunalråd på 50 %.
Vi har representation i samtliga nämnder och bolag i kommunen. Har ordförande poster i fastighetsbolaget Linden, Citynätet, Räddningstjänsten och Socialnämnden.

Landstinget
Vår ledamot i region Jönköping är Per Eriksson.
Centerpartiets kommundagar 5-6 febr 2021
Centerpartiets kommundagar var i år digitala Ann-Cathrin Gunnar, Anders Karlsson, Emma Magnebäck och Per Eriksson deltog

Hemsida och Face Book
Vad som händer i centerpartiet i går att följa på centerpartiets hemsida och också på vår Face Book sida

Kyrkoval
Ansvariga för valet var Linnea Andersson och Barbro Carlberg Klang.

Övrigt
Lotteriet ger en bra slant till vår kretskassa. Tack till Per Persson som administrerar det.
Anders Karlsson har deltagit vid kommunala sektionens möten i länet.
Vi har under året sponsrat Nässjö Basket.
Vi har ett bra sammarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Tack till alla som intensivt har jobbat för centerpartiet under året som gått.


Ann-Cathrin Gunnar
Ordförande i Centerpartiet Nässjö kretsen

 

Motion angående Bot-avdrag.

Vägen till bättre hälsa och samhällsekonomi.

Den svenska sjukvården har av tradition haft fokus på att behandla sjukdomar när de uppstått. Det förebyggande hälsoarbetet har inte ägnats tillräckligt mycket uppmärksamhet, trots att det är känt att många sjukdomar skapats av vår livsstil.

Läkare har föreskrivit fysisk aktivitet på recept istället för att ordinera mediciner och erfarenheter har visat att detta ofta har lett till förbättring av hälsan. Även kultur på recept har provats. Stimulans som kan underlätta förändringar av livsstil till det bättre måste uppmuntras.

En växande vetenskap och beprövad erfarenhet gör att man nu praktiskt borde se över möjligheterna att införa ett skatteavdrag för välbeprövade alternativa metoder så som massage och andra manuella terapier, rådgivning och fysisk träning med PT, kostrådgivning att förebygga ohälsa och samtalsterapi som tillsammans med traditionell sjukvårdsbehandling kan användas i hälsoförebyggande syfte. Detta inte minst mot bakgrund av aktuell långtidssjukdom efter covid 19.

Det finns många människor som får lindring av sina besvär som bidrar till att de kan jobba mer och öka sin livskvalitet när de får behandling av alternativa metoder och liknande. För att uppnå effekt krävs regelbundenhet av behandlingar vilket blir kostsamt för den enskilde.

Många människor har krämpor som vårdcentralernas rehabilitering inte kan hjälpa till med. Alternativ finnas men är väldigt kostsamt. De flesta privata alternativen ingå inte i högkostnadsskyddet. Om Bot-avdrag fanns skulle det hjälpa många människor att söka alternativ behandling. Friska människor kostar inte familj och vänner något lidande. Staten tjänar också pengar på friskare befolkning oavsett ålder.

Det är hög tid att satsa ännu mer på små tjänsteföretag i hela landet. Nya tjänstearbeten skulle kunna skapas, nya företag och utveckling av befintliga företag.

Många människor känner till exempel att de får hjälp av att besöka SPA, ett hälsocentrum eller få hjälp av en terapeut eller av att få massage. Många i Sverige beräknas idag ha intresse för att sätta av egna resurser i form av tid och pengar till ett engagemang för sin hälsa.

Vi har det bra i vårt land , men ändå mår många dåligt. Stora ekonomiska och personella resurser har satsats inom sjukvården, men ohälsotalen är fortsatt höga. Varken sjukvården eller psykiatrin klarar fullt ut att ta hand om denna ohälsa och känsla av allmänbefinnande. Risken är stor att långtidssjukdom av covid 19 kommer att göra utmaningarna ännu större. Staten måste främja den enskilda människans intresse, ansvar och möjligheter att ta hand om den egna hälsan.

Ett BOT-avdrag, ett skatteavdrag, för den enskildes kostnader för behandling som är hälsoförebyggande och hälsofrämjande för både kropp och själ, skulle kunna förbättra välbefinnandet och minska ohälsan. Behandlingarna ska naturligtvis utföras av utbildade terapeuter,
Idag ger kunskaper och god ekonomi denna behandlingsmöjlighet för många men för att undvika att hälsa blir en fråga som beror på ekonomiska möjligheter behövs åtgärder för att sådana åtgärder ska kunna komma alla till del. Alla personer borde ha rätt att dra av en viss summa för alternativvård i sin deklaration. BOT-avdraget skulle ge en vinst både för individen och för samhället.

Att inför ett BOT-avdrag för att underlätta för människor att investera i sin hälsa borde vara lönsamt för individen och samhället. Ett BOT- avdrag skulle ge den enskilde möjlighet att inom givna ramar, avgöra när och vilken typ av behandling som ger bäst önskad effekt för välbefinnande. Dessutom betalar hen bara halva kostnaden.

BOT-avdraget är en folkhälsoreform där det handlar om att ge människor ekonomiskt incitament för att ta ett ännu större ansvar för sin hälsa.

Mot denna beskrivna bakgrund vill jag/vi att centerpartiet arbetar för

• att förutsättningar för ett BOT-avdrag, som en parallell till ROT och RUT-avdrag, snarast bör införas

Nässjö 2021-02-17
PP

Ann-Cathrin Gunnar
Kretsordförande i Centerpartiet i Nässjö Ledmot i kommunfullmäktige Ordförande i Socialnämnden i N...
Anders Karlsson
Kommunalråd Anders.Karlsson Ledmot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen Ordförande i Höglandets R...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.