• / Barbro Carlberg Klang

Barbro Carlberg Klang

Barbro


Kassör i kommunkretsen Centerpartiet

Ledamot i stiftelsen Annebergshus

Engagerad i bygdegårdsrörelsen

Text