Nässjö
Centerpartiet lokalt
  • / Politik
  • / Våra ledarmöter i nämnder och styrelser

Våra ledarmöter i nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen

Anders Karlsson, ledamot och v. ordförande i Arbetsutskottet

Ann-Cathrin Gunnar, ersättare

Kultur och Fritid 

Per-Åke Carlsson, ledamot

Annette Andersson, ersättare

Samhällsplaneringsnämnden

Erik Wagner, ledamot

Lars-Ivan Fransson, ersättare

Tekniska Servicenämnden

Bachir Tak Tak, ledamot

Gustav Antonsson, ersättare

Socialnämnden

Ann-Cathrin Gunnar, ordförande

Ronnie Johansson, ledamot

Rune Ström, ersättare

Individ utskottet socialnämnden

Ronnie Johansson, ledamot

Rune Ström, ersättare

Barn och ungdomsnämnden

Vakant, ledamot

Abdi Ismail, ersättare

Parlementariska nämnden

Per Eriksson, ledamot

Linnea Andersson, ersättare

Valnämnd

Lars-Ivan Fransson, ledamot

Barbro Carlberg Klang, ersättare

Linden Fastighets AB

Kjell Hellqvist, ordförande

Patrik Andersson, ersättare

Nässjö Affärsverk

Cleas Rosteth, ledarmot

Anders Sjölander, ersättare

Pigalle

Per Eriksson, ledamot

Citynätet

Anders Karlsson, ordförande

Bostadsstifelsen Annebergshus

Barbro Carlberg Klang, ledmot

Leif Gunnar, ersättare

Nässjö kommuns industribyggnads AB

Cecilia Persson, ledamot

Nässjö Näringsliv AB

Anders Karlsson, ledamot

Örnen i Nässjö AB

Anders Karlsson, ledmot

Ann-Cathrin Gunanr, ersättare

Höglandets Räddningstjänstförbund

Anders Karlsson, ordförande

Kommunala Pensionärsrådet

Ann-Cathrin Gunnar, ordförande

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Ronnie Johansson, ordförande

Gode män för jord och skogsbruksfrågor

Lars-Ivan Fransson

Nämndeman

Leif Gunnar