Nässjö
Centerpartiet lokalt

Läs vad Anders vill


Jag vill att Nässjö kommun ska vara en attraktiv plats att bo och arbeta i och vägen dit är Framåt – inte Bakåt!

För att bygga vår kommun stark, vill vi i Centerpartiet skapa ännu bättre förutsättningar för att starta och driva företag. Det är i företagen jobben skapas! När våra företag lyckas, leder det till tillväxt och jobb. Detta skapar även förutsättningar för att ta ansvar för vår miljö.

Detta vill jag arbeta för:

- Fortsatt focus för att våra elever skall uppnå bra resultat i skolan.

– Fler högre utbildningar och uppdragsutbildningar till stöd för våra företag.

– Fler typer av boendeformer och trygghetsboenden i hela kommunen.

– När man blir äldre ska en bra hemtjänst stötta dig med service var du än bor.

– Trygghet ska byggas genom samverkan med både civilsamhället, polis och räddningstjänst.

– Bekämpning av droger ska vara en prioriterad uppgift för att uppnå bättre hälsa och mindre brottslighet i vår kommun.

– Företagande är grunden för att bygga ett starkt Nässjö. Därför ska Nässjö kommun fortsätta att stötta nya företag och företagare, genom näringslivsbolaget NNAB. Smidighet i kontakter med kommunens olika verksamheter ska prioriteras.

- Integration på riktigt, där våra nya Nässjöbor får stöd i att förverkliga sina företagsidéer eller att arbeta i andras företag. Detta som ett komplement till alla de insatser som görs idag.

– Fortsätta stötta det rika kulturliv vi har i vår kommun.

– Pröva om en bokbil kan vara en förbättring av utlåningsservicen och ett stöd till våra medborgarkontor att nå ut till hela kommunen.

– Fortsätta att utveckla medborgarbudgetar, där det är lämpligt. Detta är medborgarinflytande på riktigt!

- Fortsatt hög utbyggnadstakt av fiber.

– Enskilda vägar ska få resurser för att bibehållas och förbättras.

– Kommunens 16 badplatser och simhallen skall vara i gott skick och bidra till attraktionskraften.

– Främja nya tekniska lösningar för att förbättra vår miljö, som t ex solceller, elstolppar och fordon som drivs av förnyelsebar energi.

Jag vill ha ett företagsamt, grönt och Framåt Nässjö!

Ann-Cathrin Gunnar
Kretsordförande i Centerpartiet i Nässjö Ledmot i kommunfullmäktige Ordförande i Socialnämnden i N...
Anders Karlsson
Kommunalråd Anders.Karlsson Ledmot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen Ordförande i Höglandets R...