Sofia Holm Storme

Sofia Holm Storme


Ledamot i Kommunfullmäktige

Jobbar som förvaltningsekonom på tekniska servicekontoret


Sagt av Sofia

Varje barn och elev är unik.

Förskola och skola med rätt
resurser för Sverige framåt!