Centerpartiet – för Nässjös bästa!

Vår grundvärdering är alla människors lika värde. Vi vill se ett öppet
Nässjö. Ett samhälle som respekterar varje individ och där kvinnor
och män värderas lika. Ett jämställt samhälle. Ett Nässjö där alla kan
känna trygghet i hemmet, bostadsområdet och på torget. Vi vill ha
ett Nässjö där civilsamhället är starkt och där alla behövs.
Nässjö kommun ska vara en trygg plats att leva på, en plats där
människor känner stolthet och framtidstro. Där alla får den omsorg
och det stöd som behövs. Hjälpen och vården ska finnas nära. Vi vill
ha ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv som får individer att
växa och utvecklas.
Hela Nässjö ska leva genom likvärdiga, nödvändigtvis inte likadana,
satsningar både i stan och på landsbygden. God service, bra
kommunikationer, vägar och bredband och olika boendealternativ.
Förskolor och skolor ska hålla högsta kvalitet. Utbudet av högre
utbildningar ska matcha arbetsmarknads behov. Det ska vara lätt att
driva företag i hela kommunen. Det ska vara enkelt att få ett jobb.
Nässjö ska vara en modig kommun i framkant, där tillväxt och nya
jobb skapas med största hänsyn till klimatet och miljön. Det ska
vara enkelt för människor och företag att göra klimatsmarta val. På
så vis påskyndas den gröna omställningen av samhället.

Centerpartiet i Nässjö arbetar för:


• trygghet i alla miljöer för alla åldrar
• en skola där alla elever når sina mål
• bästa företagsklimatet
• vägar, kommunikationer och bredband
• enkla klimatsmarta val i vardagen
• ett jämställt samhälle
• rätt kommunal skatt
• ett Nässjö där vardagen fungerar

Centerpartiet i Nässjö är redo att fortsätta ta ansvar för hela kommunen

Centerpartiet – för Nässjös bästa!

 

Ann-Cathrin Gunnar
Kretsordförande och gruppledare, Ordförande i socialnämnden
Anders Karlsson
Kommunalråd Ledmot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen Ordförande i Höglandets Räddningstjänstför...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.