Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

 • Ordförande: Anette Gustafsson, Draget
 • Vice ordförande: Mirjam Johansson, Holmatorp
 • Sekreterare: Conny Karlsson, Skepperstad
 • Kassör: Stig Hagelvik, Stockaryd
 • Matilda Henriksson, Hultsjö
 • Christer Sandström, Sävsjö
 • Karl-Gustav Svensson, Hjälmseryd
 • Britt-Marie Andersson, Örsby

Uppdrag och arbetsgrupper

 • Matilda Henriksson, distriktsstyrelseledamot
 • Christer Sandström, gruppledare kommunfullmäktige
 • Matilda Henriksson, ansvarig för hemsidan.
 • Sten-Åke Claesson, ordf. valberedningen.
 • Anna Carlsson och Ingemar Ahnstedt, revisorer
 • Arbetsgrupp politisk utveckling med Christer Sandström som sammankallande.
 • Arbetsgrupp organisationsutveckling med Anette Gustafsson som sammankallande

Möten

Årsmötet för 2020 hölls den 2 mars på Tallbacken Stockaryd. Mötesordförande var Lena Sumedrea. Medlemsmöten med kommunkretsen har genomförts 10 gånger. Fyra möten har genomförts via telefonmöte p g a pandemin. I januari besöktes kretsen av Ann-Marie Andersson som informerade om Hjärtlanda byalags renovering och övertagande av Hjärtlanda församlingshem. I februari besökte kretsen Jobbhuset i Sävsjö som arbetar för allas inkludering i samhället. I juni hölls medlemsmötet utomhus och gästades av ekonomichef Marie Hogmalm Sävsjö kommun. I november föredrog Kommunchef Jan Holmqvist förutsättningarna för budget 2021.
Medlemsmötena har i genomsnitt besökts av 13 medlemmar med högsta antal på 18 medlemmar.
Styrelsemöten med protokoll har genomförts 6 gånger. Fyra av mötena genom telefonmöte eller Skype. Flera styrelsemöten med minnesanteckningar har genomförts under året.

Medlemmar

Antalet medlemmar under 2020 var 90 st.

Ekonomi

Årets resultat för 2020 blev en vinst på 19 534 kr.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.